Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Alkoholvanor för en god hälsa

Våra alkoholvanor påverkar vår hälsa och vår kropp negativt – oavsett hur lite vi dricker. Alkoholen påverkar alla vävnader i kroppen och det finns inte någon säker lägstanivå av konsumtion. Detta innebär att de eventuellt positiva effekter som skulle kunna finnas vid ett lågt intag överskuggas av de negativa. Genom att hålla alkoholkonsumtionen på en måttlig nivå kan vi minska risken för olycksfall, en mängd olika sjukdomstillstånd samt sociala och psykiska problem för både den som dricker och för de runt omkring.

Alkohol kopplas ofta ihop med umgänge, fest och glädje inte minst tack vare film, serier och reklam. Det finns därför en social acceptans för alkohol som medel för avslappning och känslomässig lindring. Samtidigt är en hög alkoholkonsumtion tätt förbunden med stigma och skam då det har en negativ inverkan på den som dricker och dess omgivning.

Ett riskbruk av alkohol kan orsaka flertalet sjukdomar. Det finns ingen tydlig gräns för när alkoholkonsumtionen är helt riskfri men risken att bli beroende av alkohol eller drabbas av sjukdom ökar ju mer du dricker. Ett riskbruk av alkohol kan upptäckas genom att svara på frågor där svaren ger en bild av ungefär var din konsumtion ligger, i förhållande till ett riskbruk. Med riskbruk menas risk för ohälsa och risk för beroende. Frågorna behandlar intensivkonsumtion, högkonsumtion och berusningsdrickande.

 • Intensivkonsumtion - mäts genom att du svara på hur ofta du dricker alkohol.
 • Högkonsumtion - mäts genom att du svarar på hur många standardglas du dricker en typisk dag då du dricker alkohol.
 • Berusningsdrickande - mäts genom att du får svara på hur ofta du dricker 4-5 standardglas eller mer vid ett och samma tillfälle.

  Berusningsdrickande innebär alltid en hög risk för olycksfall för den som dricker och även de runtom. För att läsa mer om passivt drickande och andrahandsskador kan du klicka på länken till IQ.se: Passivt drickande – andrahandsskador - IQ.se

På bilden nedanför kan du se frågorna som används för att upptäcka ett riskbruk av alkohol.

Illustration över upptäck av riskbruk inom alkoholvanor

 

Det är lätt att tro att en hög eller riskabel alkoholkonsumtion innebär hemlöshet, arbetslöshet och socialt utanförskap. Enligt Folkhälsomyndigheten uppger 15 procent av den svenska befolkningen att de har ett riskbruk av alkohol och de allra flesta av dem har jobb, familj, vänner och bostad. Var gränsen går för att ”dricka för mycket” är ofta svårt att se och många som vet med sig att de dricker för mycket kanske inte vet hur de ska börja minska på sin konsumtion. Trots det lyckas tre av fyra som har utvecklat ett riskbruk av alkohol att sluta dricka på egen hand.

Oavsett om du önskar sluta med alkohol helt eller vill ha ett kontrollerat drickande kan stödet från en hälsocoach göra förändringsprocessen mer hanterbar. Du och din hälsocoach arbetar då tillsammans för att göra dig mer medveten om dina alkoholvanor och rusta dig med verktyg på väg mot din målsättning.

Väljer du att ta kontakt med en hälsocoach har du antagligen redan börjat reflektera kring din konsumtion. Under coachningsperioden får du verktyg för att fördjupa dig mer i dina vanor delvis genom att föra en alkoholkalender.

Länk till folkhälsomyndigheten och information om alkoholens skadeverkningar: Alkoholens skadeverkningar — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Länk till information om alkoholberoende på 1177: Alkoholberoende - 1177

Länk till att utforska dina egna alkoholvanor på IQ: IQ.se

Riskbrukskonsumtion

Rekommendationer för riskbrukskonsumtion
Ingen beskrivning tillgänglig

Alkoholkalendern är ett verktyg du kan använda för att registrera din alkoholkonsumtion. Detta gör du genom att dag för dag anteckna hur mycket alkohol du druckit i antal standardglas. En förklaring på standardglasens storlek och mängd finns i kalendern när du öppnar filen. Du kan välja att använda den kalendern som finns att ladda ner här eller använda din egna kalender eller almanacka att anteckna i.

Syftet med alkoholkalendern är att du ska få en tydlig bild av dina egna alkoholvanor samt att du ska få en överblick i hur din konsumtion förändras över tid i förhållande till ditt mål.

Länk till alkoholkalender: Alkoholkalender, Hälsocoach online, 2023 (vgregion.se)

När du funderar på hur du vill att din relation till alkohol ska se ut kan det vara bra att bestämma innan om du vill vara helnykter eller om du vill ha ett kontrollerat drickande. Med ett kontrollerat drickande menas att du håller dig till den vetenskapligt förankrade definitionen av måttlig alkoholkonsumtion. För män innebär det 0-14 standardglas per vecka och för kvinnor 0-9 standardglas per vecka. Det innebär också att du ska ha några helt alkoholfria dagar under veckan och inte dricka mer än tre glas per dag.

Om målet är kontrollerat drickande ska detta definieras noggrant med exakta, väl genomtänkta gränser för konsumtionen, alltså hur många glas du kan dricka och hur ofta du kan dricka.

Något att fundera över är också om ditt mål ska gälla på semestrar och högtidsdagar, om det ska vara skillnad mellan helg och vardag eller hur du ska göra i situationer där risken för att du dricker mer än du planerat är stor. Kontrollerat drickande innebär nämligen också att du dricker måttligt för att undvika problem. För att undvika problem behöver du vara nykter i alla de situationer då du vanligtvis upplever ett starkt sug eller längtan efter att dricka alkohol och där det finns en hög risk för att du dricker för mycket. Det är en bra idé att anteckna dessa situationer så att det finns en plan. Här hittar du en lista över risksituationer och utlösande faktorer som du kan använda för att identifiera vilka situationer som triggar dig till att dricka alkohol.

Länk till dokument om risksituationer och utlösande faktorer: Risksituationer och utlösande faktorer, Hälsocoach online 2023 (vgregion.se)

Kontrollerat drickande är inte ett realistiskt alternativ för alla. Om du lätt hamnar i problem i vissa situationer med alkohol kan du fundera på dessa frågor för att avgöra om ditt mål ska handla om måttlighet eller nykterhet:

 • Finns det situationer då du klarat av att dricka utan att det lett till problem? I så fall vilka?
 • Kan du kunna sluta dricka när du väl börjat?
 • Vad riskerar ditt drickande att få för konsekvenser? (Ju allvarligare, desto mer rimligt att satsa på att vara helnykter.)
 • Vad blir lättast och bekvämast för dig i det långa loppet, att vara helnykter eller dricka begränsat och kontrollerat?

Det kan rekommenderas att börja vägen till ett kontrollerat drickande med en alkoholpaus. En alkoholpaus kan ge dig tid att bestämma hur du vill förhålla dig till alkohol den närmaste tiden. Efter en tids paus kan du utvärdera och sätta nya mål.

Det är du som avgör vad som fungerar för dig och vad som känns realistiskt att uppnå när du ska förändra dina alkoholvanor. Oavsett om du har som mål att vara helnykter eller hitta till ett kontrollerat drickande är det bra att skapa en SMART målformulering. SMART står för Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsbestämt. Här hittar du ett dokument som du kan använda för att tydligt formulera dina kortsiktiga och långsiktiga mål. Länk till målformulering om alkoholvanor: Målformulering alkoholvanor, Hälsocoach online, 2023 (vgregion.se) 

En alkoholpaus är en möjlighet för kroppen att läka och samtidigt ett sätt att öva upp din självkontroll och på så sätt öka din självkännedom.

En av fördelarna med att ha en alkoholpaus eller vara helt nykter jämfört med att dricka mindre är att effekterna på din hälsa blir tydligare. Tydliga kontraster i hur du mår kan fungera som en bra källa till motivation för ett måttligt drickande i framtiden. Du kommer även genom en alkoholpaus eller nykterhet tydligare se mönster i dina beteenden i situationer kring alkohol och det kan även vara lättare i början att inte dricka alls än att försöka dricka lite.

Fördelar med en alkoholpaus

 • Du mår bättre psykiskt.
 • Du får en bättre sömn.
 • Du får mer gjort då alkohol är en passiviserande drog för de allra flesta.
 • Du får en större frihet. Är du alkoholfri så är du handlingsfri, det finns inga hinder.
 • Du får en bättre hälsa. Om du har något hälsoproblem så får du ett utmärkt tillfälle att ta reda på hur mycket detta beror på alkoholen.
 • Du får träna på att tacka nej och bryta vanan av att ta emot alkohol när det erbjuds.
 • Du kan vänja din omgivning vid dina nya vanor och att det är du, och inte omgivningens förväntningar, som bestämmer hur mycket du ska dricka.
 • Du får chans att visa omgivningen att du tar dina problem på allvar.
 • Din tolerans för alkohol minskar. Dricker du regelbundet lär din kropp sig att fungera trots drogpåverkan. Genom en paus får kroppen en chans att återgå till ett normalt läge av tolerans.
 • Du får en bättre ekonomi.
 • Du tränar upp en färdighet för framtiden. Om målet är nykterhet och det känns svårt att påbörja kan du se en alkoholpaus som en provperiod. Du behöver inte bestämma något för resten av livet nu, med du tar i alla fall itu med problemet.
 • Du får bättre självkänsla. Att klara av en alkoholpaus kommer göra dig stolt och nöjd med dig själv.

Hur ska du genomföra din alkoholpaus?

 • Det är bättre att planera in en kortare period än en längre ifall du känner dig osäker på hur du skulle klara av att ha ett uppehåll.
 • Bestäm exakta datum då du ska påbörja och avsluta alkoholpausen.
 • Bestäm också ett datum några dagar innan avslutandet av alkoholpausen då du ska ta ett beslut om ifall du ska förlänga pausen eller inte.
 • Berätta för omgivningen. Sök stöd för ditt beslut hos familj eller vänner och fråga om det är någon som vill göra det tillsammans med dig.
 • Öva in ett bra sätt att tacka nej till alkohol. Det bästa är om det är ett enkelt standardsvar, exempelvis ett ”Nej tack, jag dricker inte.”
 • Undvik att umgås med bekanta som dricker mycket.
 • Besluta dig för vilka situationer du skall undvika där du kan känna dig frestad att dricka.
 • Köp ingen alkohol under de den närmaste tiden.
 • Förvara ingen alkohol hemma eller lätt tillgänglig.
 • Köp hem ordentligt med alkoholfria drycker som du gillar.
 • Gör något annat i stället för att dricka. Planera in att göra roliga aktiviteter som du alltid har velat prova, eller gör något som ger dig en känsla av tillfredställelse.
 • Påminn dig själv ofta om varför du vill ändra ditt drickande och hur det kommer att förbättra ditt liv.

Hur ska du avsluta din alkoholpaus?
När du närmar dig slutet på din alkoholpaus behöver du fundera över hur din konsumtion såg ut innan och hur du önskar att det såg ut när du börjar igen. Det kan var en bra idé att formulera dina mål skriftligt och använda alkoholkalendern för att se om du uppnår dina mål. 

Länk till målformulering kring alkoholvanor: Målformulering alkoholvanor, Hälsocoach online, 2023 (vgregion.se)

Länk till alkoholkalender: Alkoholkalender, Hälsocoach online, 2023 (vgregion.se)

Ta också med i beräkningarna att alkoholpausen kan förlängas om du önskar. Det kan vara klokt att förlänga pausen om du redan från början känt tvivel på din förmåga att klara av uppehållet och därför kanske också har bestämt ett kortare uppehåll än du tror att du egentligen skulle behöva.

Efter en alkoholpaus har din tolerans minskat och din kropp börjat återhämta sig. Om du väljer att börja dricka igen behöver du vara medveten om att du kan behöva börja varsamt då du kan känna större påverkan av alkoholen än vad du gjorde innan pausen, speciellt om det varit en längre periods uppehåll.

Sugsurfning
Sugsurfning är ett mentalt verktyg du kan använda för att stå ut med plötsliga känslor av sug som kan uppstå. Sätt dig bekvämt och slappna av. Ge den här metoden tid och upprepning för bästa effekt.

 1. Undersök suget genom att beskriva för dig själv, högt eller tyst i ditt huvud, var i kroppen det känns och på vilket sätt det tar sig uttryck. Skatta styrkan i begäret på en skala från 1 till 10, där 1 är inget begär och 10 är att begäret är outhärdligt.
 2. Andas långsamt och fokusera din uppmärksamhet på där suget känns och fortsätt beskriva det så detaljerat som möjligt. Uppmärksamma vilka förändringar som sker över tid. Sitt så länge du behöver.
 3. Avsluta med att återigen skatta styrkan i begäret från 1 till 10. Om din skattning är lägre nu än vid starten har du lyckats surfa på vågen av alkoholsug.

Ta hjälp av läkemedel
Om du tvivlar på din förmåga att genomföra en alkoholpaus kan du av läkare få en tillfällig kur av läkemedlet Antabus utskrivet som extra stöd. Om du tagit en tablett av läkemedlet och sedan dricker alkohol kommer du att må illa och bli så pass dålig att du inte kommer vilja göra om det igen. På så sätt fungerar därför Antabus som ett bra stöd för den som inte vill dricka under en period. Tabletten har även en effekt som sitter i åtminstone ett par dagar.

Ta hjälp av gruppmöten, Anonyma alkoholister
Att delta i lokala eller digitala AA-grupper kan också vara ett bra stöd i din nykterhet. Det kostar inget att delta och det enda villkoret för medlemskap är din önskan om att sluta dricka. Läs mer på länken till Anonyma alkoholisters hemsida för Västra Regionen: aa-vregion.se

Guide till bättre alkoholvanor
Här hittar du en guide till bättre alkoholvanor, guiden lyfter även delar som du får ta del av på denna hemsidan. Lycka till! Länk till guide för bättre alkoholvanor: Guide till bättre alkoholvanor.pdf (vgregion.se) 

Här hittar du en guide till bättre alkoholvanor från Riddargatan 1, mottagningen för Alkohol och hälsa. I materialet finns samma information som du har tillgång till här samt mycket mer. Lycka till!

Guide till dokument om förbättrade alkoholvanor: Guide till bättre alkoholvanor.pdf (vgregion.se) 

Detta behöver du för att boka din hälsocoach

 • Dator, mobil eller surfplatta med tillgång till kamera
 • Internet med bra uppkoppling
 • En lugn avskild plats där du inte riskerar att bli störd av någon eller något
 • Hörlurar rekommenderas för bra ljud under mötet
 • BankID för identifikation

Ett videomöte fungerar precis som ett vanligt besök eller möte, med skillnaden att du inte behöver åka till mottagningen för att träffa din hälsocoach utan kan göra det via din dator, mobil eller surfplatta.

Ladda ner appen Vård och Hälsa eller gå till vardochhalsa.vgregion.se och klicka på Logga in med 1177, identifiera dig med e-legitimation, välj Hälsocoach online på startsidan. För att boka in en tid hos en hälsocoach väljer du Boka tid och följer stegen.

Länk till klientmanual för att boka din hälsocoach


Senast uppdaterad: 2023-09-20 14:43