För vårdgivare

Psykologenheternas uppdrag är att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn genom insatser för blivande föräldrar, föräldrar och deras barn 0-5 år och för personal inom mödra- och barnhälsovården.

Verksamheten erbjuder föräldrastöd individuellt och i grupp, korttidsbehandling gällande psykisk ohälsa relaterad till föräldrablivande och föräldraskap samt genomför bedömning av ett barns utveckling på uppdrag av barnhälsovården. Personalinriktade insatser är konsultation, fortbildning och metodutveckling.

Kontakta oss via respektive lokal psykologenhet för mödra- och barnhälsovården.