Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bra att veta inför ditt besök

En försäkringsmedicinsk utredning utförs på uppdrag av Försäkringskassan. Utredningen ska ge en fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser för hur du fungerar och din förmåga till olika aktiviteter. Den beskriver diagnos, funktion och aktivitetsförmåga. Vi uttalar oss inte om arbetsförmåga.

Vi som arbetar har samtliga genomgått godkänd utbildning via Försäkringskassan och är certifierade av dem.

Du som kommer till oss för att genomgå en aktivitetsförmågeutredning (AFU) kommer att träffa läkare. Läkaren tar sedan ställning till om utredningen ska utvidgas och kompletteras av andra professioner. Du kan således även få träffa psykolog, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast/fysioterapeut.

Innan den färdiga utredningen skickas till Försäkringskassan går läkaren igenom den med dig. Vår utredning är en del av det underlag som ligger till grund för Försäkringskassans beslut. Bedömningsteamet är inte beslutsfattande.

Önskar du byta eller avboka tider ska du ta kontakt med din handläggare på Försäkringskassan. Det är Försäkringskassan som tar beslut om detta får göras. Vid sjukdom kontaktar du både din handläggare på Försäkringskassan och bedömningsteamet.

Du måste kunna legitimera dig, ta med legitimation och om du använder glasögon, ta med dessa.

Om du behöver ersättning för utlägg eller behöver övernatta så tala med din handläggare på Försäkringskassan om denna möjlighet.


När vi mottagit remiss från Hälsan och Arbetslivet med en frågeställning gällande din arbetsförmåga kallas du till fyra olika besök.  Första besöket är hos arbetsterapeut.  Därefter träffar du psykolog, fysioterapeut och läkare.

Vid besöken kommer du att få göra olika tester och aktiviteter i syfte att klargöra din arbetsförmåga och du kommer även att få berätta om din hälsa och din arbetssituation. Besöket hos arbetsterapeut beräknas ta cirka 3 timmar. Övriga besök cirka 1,5 timme.

Ha på dig bekväma kläder och skor så att du kan röra dig obehindrat i fysiska och praktiska aktiviteter. Du kommer att få ta del av teamets utlåtande som sedan skickas till Hälsan och Arbetslivet som använder det i dialogen med dig och din arbetsgivare.

Besöken är kostnadsfria.

Bedömningsteamet utför utredningar på remiss från behandlande läkare.

Du kallas till fyra olika besök. Du kommer att få träffa läkare, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut och i vissa fall psykolog. Vi gör en helhetsbedömning av din förmåga, dina begränsningar och om du behöver utredas eller behandlas ytterligare. När du träffat oss alla i teamet skriver vi ett gemensamt svar gällande våra rekommendationer till din läkare.

Observera att Bedömningsteamet inte utför några behandlingar, remitterar till behandling, sjukskriver eller skriver ut medicin.

Besöken är kostnadsfria. Du kan åka sjukresa till oss.

Besök hos läkare

Här bedöms fysiska och psykiska resurser och hinder. Det sker genom samtal och undersökning. Besöket tar upp till två timmar.

Besök hos psykolog

Här bedöms ditt psykiska mående och ofta också minne, koncentration och uppmärksamhet. Besöket tar upp till två timmar. Kommer du på en AFU-utredning tar besöket upp till 3,5 timmar.

Besök hos arbetsterapeut

Här bedöms nuvarande aktivitetsförmåga genom kartläggande samtal och arbetsliknande aktiviteter. Ha gärna på dig bekväma kläder och skor så
att du kan röra dig obehindrat i fysiska och praktiska aktiviteter. Besöket tar upp till två timmar.

Besök hos fysioterapeut

Hos fysioterapeut/sjukgymnast bedöms fysisk funktion med hjälp av undersökning, praktiska övningar och tester. Ha gärna på dig bekväma kläder och skor så att du kan röra dig obehindrat i fysiska och praktiska aktiviteter. Besöket tar upp till två timmar.


Senast uppdaterad: 2021-02-17 10:52