För dig med funktionsnedsättning

Alla är välkomna till våra FaR-mottagningar – även du som har en funktionsnedsättning!

Vi tar emot dig som kan träna på egen hand eller tillsammans med ledsagare/förälder.
Det kan gälla:

  • Hörsel- eller synnedsättning
  • Intellektuell funktionsnedsättning
  • Rörelsehinder
  • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Vi bemöter alla utifrån sina förutsättningar och månar om att du ska hitta ett välfungerande aktivitetsupplägg under perioden hos oss.

Tillgänglighet till FaR-mottagningar hittar du i Tillgänglighetsdatabasen. Sök på den FaR-mottagning du vill veta mer om:


Du kan även ställa frågor om tillgänglighet på tel: 0700-82 33 88, tisdag kl. 13-14 och fredag kl. 9-10.
Vi tar även emot sms och telefonsvararmeddelande på detta nummer.

Parasport Göteborg har också ett anpassat gym i Kvibergs Pjäshall. Obs! Detta är ingen FaR-mottagning. För mer information gå in på www.parasportgbg.se/Gym
eller kontakta Parasportförbundet: stina@parasportgbg.se eller tel: 031-43 22 56

Senast uppdaterad: 2018-09-12 14:13