Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

För samarbetspartners Göteborg

Den här sidan är för dig som arbetar med unga och önskar ett samarbete med ungdomsmottagningen. Du kanske arbetar i skolan, på en fritidsverksamhet, på ett boende eller är aktiv i en förening för unga. Tveka inte att ta kontakt om du har frågor.

I vårt uppdrag ingår att arbeta förebyggande och främjande. Som ett led i detta arbete har vi bland annat insatser på gruppnivå för unga, utbildningsinsatser för personal samt olika trycksaker. Om du/ni är intresserade av något nedan eller har andra önskemål, vänligen ta kontakt med oss via HälsUM (halsum@vgregion.se), som ansvarar för samordning och planering.

Klassbesök grundskola: Ungdomsmottagningar (UM) har i uppdrag att möta alla grundskoleelever i årskurs 8 eller 9. Besöken sker på ungdomsmottagningen och eleverna kommer klassvis eller i halvklass. Det främsta syftet är att informera om UM och att minska tröskeln för ungdomar att komma till oss. Besöken syftar även till att öka kunskapen bland unga kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och psykisk hälsa. När det gäller dessa klassbesök, så bokas de direkt via ungdomsmottagningen i din stadsdel (inte via HälsUM). Du hittar alla kontaktuppgifter på mottagningarnas sidor, under "Fler Kontaktuppgifter".

Klassbesök gymnasiet: Göteborg UM erbjuder klassbesök på gymnasieskolor med tillhörande korridorshäng. Klassbesöken består av ett interaktivt pass där vi för samtal med eleverna kring sex, samtycke och psykisk hälsa. Vi erbjuder även fördjupade klassbesök kring samtycke. Mellan passen finns vi på plats i en korridor eller motsvarande och inspirerar till samtal. Vi prioriterar gymnasieskolor/klasser där behovet av en insats från UM är som störst.

Särskilda dagar / andra arenor: Vi bidrar gärna i mån av tid om din/er skola ska ha temadag, kärleksvecka, hälsotorg eller liknande. Vi kommer också gärna ut till andra arenor där ungdomar vistas, för att prata kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och psykisk hälsa. Vi kan föreläsa och/eller finnas tillgängliga för frågor och diskussion. Vi är öppna för förslag!

VIP-kurs för unga med intellektuella funktionsnedsättningar: Kursen syftar ytterst till att förebygga våld i nära relationer. Detta görs genom arbete med att stärka självkänslan och träna på att sätta gränser. VIP-kursen omfattar cirka 10 träffar och innehåller korta teoripass varvat med övningar. Teman är bland annat känslor, relationer, val och gränser. Kursen kan ges på gymnasiesärskolor, boenden eller dylikt.

Stresshanteringskurs för unga (ACT): Kursen omfattar fyra träffar och följande frågor är i fokus: Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade? Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra? Vad tycker jag är viktigt och vad ska mitt liv stå för? Kursen kan ges på skolor, fritidsgårdar eller liknande.

SRHR för personalgrupper: Utifrån metodmaterialet SRHR på HVB kan vi hålla utbildning för personalgrupper som arbetar med unga. Syftet med utbildningen är att öka kompetensen kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och samtidigt skapa kontaktytor mellan arbetsplatsen och ungdomsmottagningen. Utbildningen består av två dagar (totalt 1,5 dag) med en processuppgift mellan tillfällena. Läs gärna mer om metoden här: SRHR på HVB metodbok (vgregion.se).

MHFA för personalgrupper: UM erbjuder kurser i MHFA, Mental Health First Aid, till personalgrupper som arbetar med unga, till exempel fritidspersonal och boendepersonal. MHFA syftar till att ge deltagarna kunskap och beredskap att agera när de möter unga som mår psykiskt dåligt. Kursen innefattar 14 timmar och består av föreläsningar, diskussioner, övningar och filmer. Läs gärna mer om metoden på www.ki.se/nasp/mhfa.

Föräldragrupper: UM möter gärna föräldragrupper för att informera om UM och våra frågor. Syftet är att minska stigmat kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och psykisk ohälsa. Genom att föräldrar har kunskap om UM minskar steget för unga att komma till oss.

Affischer och broschyrer om UM Göteborg/VGR: Vår strävan är att alla unga i ska känna till ungdomsmottagningen och vilken hjälp de kan få där. För att nå dit önskar vi att det finns affischer och broschyrer om UM på alla platser där unga vistas. Vi har material anpassat efter olika åldrar och målgrupper. Det finns bland annat affischer och broschyrer på lätt svenska samt broschyrer på sex olika språk.

Broschyr om psykisk ohälsa (för unga): Många unga saknar kunskap om psykisk ohälsa och det är fortfarande delvis tabu att prata om psykisk ohälsa. För att öka kunskapen samt minska tabut har UM tagit fram en broschyr som kortfattat beskriver stress, sorg, nedstämdhet, ångest, rädsla samt vad den unge kan göra om hen själv eller någon kompis mår dåligt.

Broschyr om kvinnlig könsstympning (för unga): Ungdomsmottagningen har ett särskilt ansvar för att ta emot de unga som blivit utsatta för könsstympning. Denna broschyr syftar till att öka/sprida kunskapen om könsstympning, dess konsekvenser och vilken hjälp den unge har rätt till. Broschyren finns på sex olika språk.


Senast uppdaterad: 2020-04-20 10:11