Trygg hela vägen - före, under och efter graviditet

Regeringen och SKL (Sveriges kommuner och landsting) har en överenskommelse om en förbättrad förlossningsvård och att utveckla vård som anpassas till kvinnors behov av stöd och ökar kunskaperna om kvinnors hälsa. Målen är tydliga: antalet förlossningsskador ska minska, blivande föräldrars upplevelse av kvalitet i vården ska förbättras, vårdkedjan ska hänga ihop och förlossningsklinikers möjlighet att behålla och attrahera personal ska öka. Mellan 2019 och 2022 satsar regeringen en miljard extra på den är vården. På de här sidorna kan du läsa om hur pengarna används, och hur satsningen märks av, i Västra Götalandsregionen.

Senast uppdaterad: 2019-03-14 15:57