Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tjänstedesign

Samordningen i vårdkedjan behöver förbättras och patienter ska bli mer involverade i behovsanalysen. Men hur? I Västra Götalandsregionen används metodiken tjänstedesign för att inkludera både patienter, närstående och medarbetare i utvecklingen av trygga vårdtjänster.

”Vi rekommenderar landstingen att i högre grad involvera patienter och patientföreträdare i behovsanalyser men också i utformningen och genomförandet av insatser och i vårdens utvecklingsarbete”, så skriver Vårdanalys (2018) i sin uppföljning av den nationella satsningen på förbättrad förlossningsvård och kvinnohälsa. Också Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i en tidigare kartläggning av vården före, under och efter graviditet visat att samordningen i vårdkedjan behöver förbättras samt att patientperspektivet ska vara i fokus.

Men hur ska vården bli bättre på att involvera patienter under hela utvecklingsprocessen? I Västra Götalandsregionen finns ett regionalt samverkansprojekt mellan Koncernstab hälso- och sjukvård och Innovationsplattformen, här hittar man projektledare Agneta Patriksson och tjänstedesignerna Julia Märak Leffler, Martina Sasioglu och Kajsa Söderblom, vars uppgift är just att involvera patienter och stötta ett mer samskapande utvecklingsarbete.

De jobbar med metodiken tjänstedesign för att inkludera både patienter, närstående och medarbetare i utvecklingen av trygga vårdtjänster. 

 Tjänstedesign är i korthet både ett förhållningsätt och en metod- och verktygslåda för utveckling. Kärnan är att den som berörs av en tjänst (användaren) ska vara med och utveckla den, och att såväl medarbetarens och patientens resurser och förmågor tas tillvara. Det gör att man enklare kan utveckla rätt typ av vårdtjänster, berättar Julia Märak Leffler.

I metod -och verktygslådan finns bland annat intervjuer, dagböcker, workshops och service safari, alla för att skapa en förståelse för användarens verklighet och behov. Dessa metoder används ofta inom design, men som kan kännas nytt ute i verksamheterna.

– Ofta fastnar man i diskussionen för att alla inblandade har olika bilder av verksamheten. Då finns det metoder att ta till för att skapa samsyn, säger Martina Sasioglu.

I den dagliga verksamheten är förstås alla olika yrkesgrupper experter på sina respektive delar, men det kan också innebära att man har störst fokus på just sitt och blir lite hemmablind.

 I tjänstedesign är helhetsupplevelsen viktig. När man samlas över professionsgränser, verksamheter och har patienter och närstående som självklara medspelare visar det sig ofta vad som är viktigast att prioritera och samarbeta kring. Målet är en trygg och sammanhängande vårdkedja, säger Martina Sasioglu.

 Det handlar om ett samskapande hela vägen. Vi finns som ett stöd för verksamheterna kring graviditet och förlossning och hjälper till att bland annat visualisera i processen. Många tycker det är givande och roligt att se arbetet ”komma upp på väggen” och alla kan bidra. Det är vanligt att fastna i traditionella möten i sin egen bubbla, men många vill hitta sätt att jobba över gränser. Tjänstedesign är ett sådant!, säger Julia Märak Leffler.

Lär mer om och av patienterna

Under våren 2018 bjöds nyblivna föräldrar in till workshops för att dela med sig av sina upplevelser kring graviditet och förlossning. Parallellt med detta genomfördes intervjuer och observationer i mödrahälsovården, förlossning och BB för att förstå både föräldrars och medarbetares vardag och behov.  Dessutom fick tjänstedesign-teamet möjlighet att följa kvinnor under själva graviditeten med hjälp av specialframtaget dagboksmaterial och regelbundna träffar.

Resultatet har sammanställts i ett insiktsmaterial, som berättar om allt från hur blivande föräldrar hittar och tar till sig information till hur man kan uppfatta barnmorskan eller förlossningsrummet. Det ger en bild av var vårdkedjan brister, vilka behov som finns och vad som bidragit till en positiv upplevelse. Detta har delats ut i verksamheter men också till kvinnor och partners som är intresserade och vill bidra till att bygga tryggare vårdtjänster tillsammans. Materialet kan användas som ett avstamp i fortsatt arbete.

Ta del av materialet här

Läs mer om satsningen och projektet på Innovationsplattformens hemsida:

https://www.vgregion.se/ov/innovationsplattformen/varden/tjanstedesign/forlossningsvard/

Läs även mer om vårt Insiktsmaterial - Innan, under och efter graviditet.

Grundkurs i tjänstedesign

Lär dig mer om hur tjänstedesign kan hjälpa dig att utveckla verksamheten efter användarnas behov. Under två dagar får du lära dig prova och lära dig mer om olika metoder som ofta används inom tjänstedesign – ett praktiskt sätt att få fler verktyg till utveckling och förbättring i det vardagliga arbetet.

Läs mer här: https://www.vgregion.se/ov/vgr-akademin/utbildningskatalogen/verksamhetsutveckling/tjanstedesign-2-dagar/ 

Inspirationskälla för innovation

På SKL:s Innovationsguiden finns filmer, tips, inspiration och kurser för den som arbetar med utvecklingsarbete och är nyfiken på tjänstedesign.

http://innovationsguiden.se/ 

Utvecklingsprogram

Under 2019 finns möjlighet att få stöd och coachning genom utvecklingsprocessen med en utmaning ni själva har identifierat i verksamheten. Tjänstedesignteamet bistår med utbildningsträffar, coachning och en verktygslåda under en period på cirka nio månader för att utveckla vårdtjänster som patienter vill ha och behöver. Utvecklingsprogrammet är kostnadsfritt. Nyfiken? Kontakta Agneta Patriksson!

Agneta Patriksson

Strateg
Telefonnummer

Linnea Axéll

Tjänstedesigner
Telefonnummer

Sara Näslund

Tjänstedesigner
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-10-01 13:22