Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bildstöd stor hjälp i vårdmöten utan gemensamt språk

Barnmorska pekar på en bild ur ett bildstöd

Inte sällan sker vårdmöten mellan patienter och personal som inte talar samma språk – och det är inte alltid det finns en tolk på plats. KomHIT Flykting har skapat enkla och uppskattade bildstöd för att möjliggöra och underlätta för kommunikation. Här finns stöd i hela kedjan för blivande föräldrar som inte talar svenska, eller av annan anledning behöver extra stöd för förståelsen – innan, efter och under en graviditet.

Under 2015 kom fler flyktingar än vanligt till Sverige, vilket i vården resulterade i fler möten mellan patienter och personal som inte pratar samma språk. Kommunikations- och dataresurscentret DART vid Sahlgrenska universitetssjukhuset startade i mars 2016 ett projekt där man tog fram bildstöd för personer som inte pratar svenska – KomHIT Flykting.  I dag har man samarbetat med runt 60 olika sjukvårdsverksamheter.

– Vi jobbar verksamhetsnära. Vi träffar personalen och gör kartläggningar och tillverkar material utifrån deras behov i vardagen, säger Josefin Hansson, logoped på DART.

Förlossningen nappade direkt
Inledningsvis kontaktade KomHIT Flykting verksamheterna för att höra vilka som var i behov av stöd, och förlossningskliniken vid Östra sjukhuset var en av dem som först nappade på att vara med.

I samarbete med barnmorskorna där har en mängd material tagits fram, däribland en knippa med bilder och korta förklaringar på 12 olika språk, som informerar om vad som händer i vården vid en förlossning. Det finns även en knippa om amning, som från början var framtagen för neonatalvården, men som kommat att göra stor nytta även på BB-mottagningarna.

– Förlossningen var en av de första verksamheterna som kontaktade oss, och berättade att de behöver stöd i mötet med patienter som inte pratar svenska. Det kan vara mitt i natten och ingen tolk finnas tillgänglig. Med hjälp av bildstöd kan man då ändå få till en grundläggande kommunikation;  ta anamnes, fråga om smärtlindring eller informera om att man ska göra en undersökning och hur det går till. Där fanns det ett stort behov, säger Josefin Hansson, logoped på DART.

Förlossningen var tidigt ute, men Josefin Hansson och hennes kollegor har även fått kontakt med flera andra verksamheter inom området sexuell och reproduktiv hälsa, vilket har gett ett brett bildstödsmaterial som inte bara rör förlossningen, utan täcker in information före, under och efter en graviditet.
–Det finns till exempel material som kan användas i samtal om mens, könsstympning, preventivmedel, endometrios, slidkransen, eller graviditetsillamående liksom information om hur en gynekologundersökning eller en cellprovtagning går till.

Eldsjälar driver användandet

Under året har även en utvärdering gjorts i form av en enkät och fokusgruppsintervjuer. Resultatet förväntas vara färdigt under vintern 2019, men redan nu kan Josefin och hennes kollegor se att de som använder sig av stödet är nöjda. Samtidigt är den största utmaningen som kvarstår just ökad implementering, att få till rutiner för användandet.
– Vi har sett att det finns specifika personer i verksamheterna, eldsjälar, som upptäckt hur bra det fungerar och använder sig av mycket av verktyget. Så än så länge är det ganska personbundet, men vår vision är att det ska hänga en knippa på varje förlossningsrum.

Även de gånger då tolk finns att tillgå, kan bildstödet vara ett bra stöd, och bidra till att patienten känner sig delaktig i sitt eget vårdsamtal.
– Personalen upplever att patienterna blir mer delaktiga och att de får bättre kontakt med patienten. Att det fungerar som ett ’socialt smörjmedel’ har vi bland annat fått höra från en personal, säger Josefin Hansson.

Alla bildstöd som tagits fram i projektet finns att ladda ner gratis via kom-hit.se/flykting. De kan också beställas från Marknadsplatsen.

Fakta förlossningsknippan:
Upptryckningen av 500 förlossningsknipporna har bekostats av Trygg hela vägen-satsningen, för att även icke-svensktalande kvinnor i regionen ska kunna känna sig trygga både innan, under och efter sin graviditet. Knipporna delas ut gratis till personal inom förlossningsvården.
Personal som upplever sig ha behov av en bildstödsknippa kan höra av sig till KomHIT Flykting och få ett exemplar så länge lagret räcker. Man kan även själv skriva ut sidorna i knippan, plasta in dem och montera på en nyckelring.
Maila komhit@vgregion.se, eller gå till kom-hit.se/flykting för att ladda ner bildmaterial för utskrift.

Fakta KomHIT Flykting:
KomHIT Flykting är projektet hos DART som syftar till är att ta fram stöd för information och kommunikation, som kan att använda inom hälso- och sjukvård samt tandvård tillsammans med människor på flykt.

Fakta DART:
DART är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. Här arbetar man med alternativ och kompletterande kommunikation, kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna. Här bedrivs även forskning och utvecklingsprojekt kring kommunikativ tillgänglighet.

Josefin Hansson

Logoped
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-10-21 09:39