Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fakta och statistik

Nollvision grad 3-4-skador vid förlossning

Skador i bäckenbotten är både fysiskt och psykiskt traumatiska för den förlösta kvinnan. Skadorna kvinnor kan få benämns med en siffra på en fyragradig skala, där 1 är lindriga skador som drabbar många, och grad 4 är de allvarligaste. En grad 3- eller 4-bristning berör ändtarmsmuskulaturen och kan leda till livslånga besvär om den inte åtgärdas. På 1177 kan du läsa mer om förlossningsskador. Målsättningen inom förlossningsvården ska vara att det aldrig ska inträffa.

Det finns arbetssätt och metoder vid förlossningens slutskede som minskar risken för skador.

Inom Västra Götalandsregionen har barnmorskor länge arbetat aktivt för att minska andelen svåra bristningar vid förlossning. Man har arbetsgrupper med personer som är ansvariga för att följa resultat, stödja och undervisa medarbetare i tekniker för att undvika bristningar. Detta arbete har lett till en nedgång i andelen grad 3-4-skador vid förlossning.

Under 2018 introducerades ett kontinuerligt förbättringsarbete i regionen med fokus på att minimera andelen skador. Alla sjukhus i regionen har fått eller kommer få utbildning för barnmorskor och läkare i teknik för att undvika sfinkterskador. Utbildare är läkaren Jouko och barnmorskan Tiina Pirhonen. Dessutom kommer barnmorskan Kristina Holmsten från Hudiksvall att arbeta i regionen var femte vecka under 2019 för att följa upp resultat och ge vidareutbildning i tekniken till nyanställda och de som har behov av vidareutbildning. Båda aktiviteterna sker i samarbete med lokalt ansvariga för förbättringsarbetet. 

Här finns en rapport om hur förlossningskliniken i Hudiksvall arbetat med att motverka sfinkterrupturer.

Kejsarsnitt

Bara Sverige, Norge, Finland, Island, Nederländerna ligger under 20% kejsarsnitt, i västvärlden. En del rika länder ligger så högt som 70-80 procent, medan en del fattiga länder med dålig tillgång till sjukhus ligger under 5. Det finns starka evidens finns för att en kejsarsnittfrekvens över ca 18% gör mer skada än nytta. Där ligger även WHO:s rekommendation.

Läs mer om kejsarsnitt i rapporter från Sveus samt Robson-gruppen, den nationella arbetsgrupp som sammanställer resultat från landets alla förlossningskliniker. HÄR och HÄR.

Senast uppdaterad: 2019-07-15 13:39