Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nollvision för allvarliga förlossningsskador

Skador i bäckenbotten är både fysiskt och psykiskt traumatiska för den förlösta kvinnan. Målsättningen inom förlossningsvården är att det aldrig ska inträffa.

Skadorna kvinnor kan få benämns med en siffra på en fyragradig skala, där 1 är lindriga skador som drabbar många, och grad 4 är de allvarligaste. En grad 3- eller 4-bristning berör ändtarmsmuskulaturen och kan leda till livslånga besvär om den inte åtgärdas. På 1177 kan du läsa mer om förlossningsskador. 

Förbättringsarbete minskar risken

Det finns arbetssätt och metoder vid förlossningens slutskede som minskar risken för skador.
Inom Västra Götalandsregionen har barnmorskor och läkare länge arbetat aktivt för att minska andelen svåra bristningar vid förlossning. Man har arbetsgrupper med personer som är ansvariga för att följa resultat, stödja och undervisa medarbetare i tekniker för att undvika bristningar. Detta arbete har lett till en nedgång i andelen grad 3-4-skador vid förlossning.

Under 2018 introducerades ett kontinuerligt förbättringsarbete i regionen med fokus på att minimera andelen skador. Alla sjukhus i regionen har fått utbildning för barnmorskor och läkare i teknik för att undvika sfinkterskador. Utbildare var läkaren Jouko Pirhonen och barnmorskan Tiina Pirhonen. Dessutom arbetade barnmorskan Kristina Holmsten från Hudiksvall i regionen under vården 2019 för att följa upp resultat och ge vidareutbildning i tekniken till nyanställda och de som har behov av vidareutbildning. Båda aktiviteterna sker i samarbete med lokalt ansvariga för förbättringsarbetet. 

Statistik från regionen

Här hittar du statistik över andel kvinnor i regionen som drabbats av allvarliga bristningar (grad 3 och 4) vid icke instrumentell förlossning, mellan åren 2014 och 2019.
Västra götalandsregionen har sedan 2018 arbetat mot en nollvision för allvarliga förlossningsskador. Borås var först ute i det regiongemensamma arbetet, vilket också märks i statistiken. Representanter från regionens fyra kliniker har bildat ett nätverk kring sfinxterprofylax, det vill säga förebyggande arbete mot bristningar, som träffas regelbundet och arbetar med frågan.

Denna bild visar andelen kvinnor som drabbats av allvarliga bristningar (grad 3 och 4) vid instrumentell förlossning, det vill säga förlossning där sugklocka använts.
När det gäller förlossningar med sugklocka ligger det nationella målvärdet på <8,7 procent. En tendens till nedgång finns hos alla regionens kliniker, och med tanke på de fina siffrorna från Borås finns anledning att tro att resultaten i regionen kan bli ännu bättre.

Här kan du läsa en rapport om hur förlossningskliniken i Hudiksvall arbetat med att motverka sfinkterrupturer.

Senast uppdaterad: 2020-01-24 16:05