Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Jämlik förlossningsvård

En jämlik vård innebär att behandling erbjuds på lika villkor till alla - oavsett  kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionsvariation, utbildning, bostadsort, social ställning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

 Så står det i både hälso- och sjukvårdslagen och Socialstyrelsens definition av jämlik vård. Det gäller förstås också för blivande och nyblivna föräldrar före, under och efter graviditeten. Tillgänglighet, trygghet och tillit, säkerhet och kvalitet ska vara lika bra för alla gravida och partners, oavsett vem man är.

Men detta uppstår inte av sig själv. En jämlik vård får vi genom att identifiera ojämlikheterna för att aktivt kunna arbeta för att utjämna skillnader som inte ska finnas. Förlossningsrädsla är till exempel dubbelt så vanligt bland gravida som är födda utomlands, jämfört med gravida som är födda i Sverige. Fler personer med kort utbildning får förlossningsskador under sin förlossning än personer med lång utbildning. Och förutfattade meningar om familjebilden kan göra att hbtq-personer inte alltid känner sig väl bemötta i mötet med mödrahälsovård och förlossningsvård.

För att göra något åt den här typen av omotiverade skillnader krävs ett jämlikhetsperspektiv på vårdkedjan före, under och efter graviditet. Ett sätt att testa sitt jämlikhetsperspektiv kan vara att ställa sig frågor som:

  • Vilka kunskaper och förförståelse krävs för att kunna sätta ord på sina behov och förstå informationen som ges i mötet med barnmorskan?
  • Vilka föreställningar finns om behoven hos en person som är gravid för första gången? Eller behoven hos en person som varit gravid tidigare?
  • Vilka förväntningar finns på en partner under förlossningen?
  • Hur enkelt är det att få tillgång till eftervård efter förlossningen och vilka kunskaper krävs för att få kontakt med rätt profession?

Genom att ställa den här typen av frågor tar man ett första steg för att få syn på när, var och hur hälso- och sjukvården är ojämlik. Nästa steg är att göra något åt det. 

Kunskapscentrum för jämlik vård (https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/jamlik-vard/) arbetar med de frågorna.

Vi finns också på Facebook www.facebook.com/jamlikvard

Tina Andersson

Handläggare, hälso- och sjukvård, tandvård och rehabilitering, psykiatri
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-10-18 11:23