Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kvinnors hälsa i primärvården

Inom primärvården, Västra Götalandsregionen, pågår många intressanta och spännande projekt för att främja och stärka kvinnors hälsa. Projekten finansieras av riktade statsbidrag som regeringen och SKL genomför sedan 2015. Satsningen pågår fram till årsskiftet 2019-2020. Målsättningen är främst att utveckla vård som riktas specifikt till kvinnor samt öka kunskaper om kvinnors sjukdomar och behov av stöd. Flera av projekten berör psykisk ohälsa hos kvinnor. Andra handlar om att stötta föräldrar i socioekonomiskt utsatta områden i föräldraskapsfrågor.

Dans, promenadet och en buss för sexuell hälsa - några goda exempel

En vit husbil med texten Närhälsan - prata med oss om sexuell hälsa

SRHR-bussen: På ständig turné för den sexuella hälsan

På parkeringen utanför Vårdcentrum i Nossebro står en stor, vit husbil. ”Prata med oss om sexuell hälsa” står det på med stora, röda bokstäver på sidan.
Det är SRHR-bussen som är på besök. Sedan 2 januari 2018 rattar de legitimerade barnmorskorna Sofia Wickstrand Linhem och Emma Karlsson den i ett tre-årigt projekt i regi av Närhälsan sexualmedicinskt centrum i samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa.

– Det är en ambulerande barnmorsketjänst i allmänhetens tjänst. Vi gör sexuell hälsa pratbart och det finns stora folkhälsofördelar med det, säger Sofia Wickstrand Linhem.

SRHR-bussen är en ”lågtröskelverksamhet” inom Närhälsan. Det finns trösklar av många olika slag som gör att man inte går till barnmorskemottagningen för provtagning eller för att prata om sin sexuella hälsa. Men när bussen parkerat på en plats där många människor rör sig, ja då är de trösklarna kanske inte lika höga. Dessutom är besöken i bussen kostnadsfria.

Målgruppen för projektet är invånare i Västra Götalandsregionen, med extra fokus på att fånga upp grupper som ofta missar att ta cellprov samt att göra sexuell och reproduktiv hälsa till ett ämne som vi vågar prata om. Därför har bussen varit på en mängd olika platser i regionen sedan den rullade ut på vägarna första gången, från Bergsjöns centrum och Hässleholmen i Borås till Törebodafestivalen och Pride.

I bussen finns kort med bildstöd på ett flertal språk, som hjälp när de ska prata med personer som inte kan så mycket svenska. De har också tillgång till telefontolk, om det behövs.

Viktigt att hitta rätt platser

Ett uppdrag kom från Bergsjön, där barnmorskemottagningen uppmärksammade att de hade många patienter som uteblev från sina cellprov. Därför stod SRHR-bussen väl synligt och centralt vid torget ett antal dagar under några veckor 2018.

– Folk söker sig till oss för att vi finns där, och de bara råkar gå förbi. Det handlar om att hitta rätt plats, att vara där människor rör sig och kan få syn på bussen. Då frågar många ”står ni här imorgon också?” och vill återkomma för provtagning, säger Sofia Wickstrand Linhem.

På SRHR-bussen kan man till exempel göra cellprovtagning och testa för könssjukdomar, men för mer annan provtagning, utredning eller undersökning hänvisar man patienterna vidare till andra mottagningar. Två veckor efter ett evenemang är det uppföljning av provsvar, smittspårning med mera.

Dans för kroppen och knoppen 

 Tänk inte nej, nej jag kan inte dansa! Tänk inte att det måste vara perfekt. Tänk JA, jag kan! Leta upp rörelseglädjen.  

Det är Sofia Färber, leg fysioterapeut som har bjudit upp till dans på Capio Rehab i Kvillebäcken. Dansgruppen välkomnar unga tjejer i åldrarna 13 - 18 år som har besvär med stress, oro, nedstämdhet, trötthet, sömnbesvör eller smärta i kroppen. Enkla koreografier som varvas med samarbetsövningar och avslappning kan då ge riktigt god effekt. Uppmaningen lyder:

 Kom som du är. Vi dansar all möjlig slags dans; afro, jazz eller enkla koreografier. På Capio Rehab Kvillebäcken dansar unga tjejer för att öka sin självkänsla, må bra och minska stressen.

Gruppen har fokus på kravlöshet, gemenskap och att stärka de egna resurserna. Varje tillfälle inleds med uppvärmning och därefter lätt dans efter olika teman. Samarbetsövningar och avslappningstekniker ingår liksom gemensam reflktionstid,

Vill du veta mer om Dans för hälsa, gå in på: dansforhalsa.se

På promenad tillsammans för att må bättre

 Nu sitter ni väl här och tänker att alla andra utom jag är lyckliga, mår så bra och har ett underbart liv! Eller hur?

Fler av kvinnorna skruvar på sig men nickar instämmande.

 Jag lovar er att alla vi här i rummet tänker och känner ungefär som du. Det kommer du upptäcka när vi går ihop och träffas här i gruppen för att dela erfarenheter, känslor och tankar.

Malin Alström, ansvarig för Capio Rehab Kvillebäcken och fysioterapeut, startar upp en ny promenad- och samtalsgrupp.

 Vi hjälper kvinnorna att hitta det som de flesta innerst inne redan vet, men av olika skäl inte har tagit sig tid att reflektera över. Målsättningen är att de ska känna sig värdefulla igen, att de kan ta hand om sig, må bra och ta plats och utvecklas på sina egna villkor.

Malin Alström är chef och fysioterapeut på Capio Rehab märker också att allt fler kvinnor uttrycker att de inte mår bra psykiskt och att det är lätt att hamna i en ond cirkel som är svår att ta sig ur.

I ett av projekten på Capio Rehab varvas samtal med promenader i grupp. Kvinnorna kommer från olika delar av Västra Götalandsregionen, ofta på remiss från andra vårdcentraler och träffas tio gånger. Målgruppen är kvinnor i åldrarna 20 – 60 år. med låg självkänsla, som uttrycker ångest/oro och har höga prestationskrav.

 Vi går ut och går i ur och skur! Endast storm kan hindra oss från att ställa in. Vi går 2 och 2 och diskuterar ett tema som vi väljer ut inför varje tillfälle. Det kan till exempel vara:

Viktiga frågor som löper som en röd tråd genom samtalen är t ex:

  • Vad vill jag kunna göra/vara efter kursen som jag inte klarar nu?
  • Vilka svårigheter/styrkor har jag? Fokus på styrkorna, så konkret som möjligt.
  • Hur är min förmåga att be om hjälp? Vad gör jag som är "hjälpsamt" för mig? Vad kan jag mer göra?

Efter promenaden samlas hela gänget och delar med sig om vad man pratat med någon om under promenaden. I programmet/upplägget ingår också individuell uppföljning och en utvärdering.

 

Senast uppdaterad: 2019-09-27 11:28