Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SRHR-bussen: På ständig turné för den sexuella hälsan

På parkeringen utanför Vårdcentrum i Nossebro står en stor, vit husbil. ”Prata med oss om sexuell hälsa” står det på med stora, röda bokstäver på sidan.

Det är SRHR-bussen som är på besök. Sedan 2 januari 2018 rattar de legitimerade barnmorskorna Sofia Wickstrand Linhem och Emma Karlsson den i ett tre-årigt projekt i regi av Närhälsan sexualmedicinskt centrum i samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa.

– Det är en ambulerande barnmorsketjänst i allmänhetens tjänst. Vi gör sexuell hälsa pratbart och det finns stora folkhälsofördelar med det, säger Sofia Wickstrand Linhem.

SRHR-bussen är en ”lågtröskelverksamhet” inom Närhälsan. Det finns trösklar av många olika slag som gör att man inte går till barnmorskemottagningen för provtagning eller för att prata om sin sexuella hälsa. Men när bussen parkerat på en plats där många människor rör sig, ja då är de trösklarna kanske inte lika höga. Dessutom är besöken i bussen kostnadsfria.

Målgruppen för projektet är invånare i Västra Götalandsregionen, med extra fokus på att fånga upp grupper som ofta missar att ta cellprov samt att göra sexuell och reproduktiv hälsa till ett ämne som vi vågar prata om. Därför har bussen varit på en mängd olika platser i regionen sedan den rullade ut på vägarna första gången, från Bergsjöns centrum och Hässleholmen i Borås till Törebodafestivalen och Pride.

I bussen finns kort med bildstöd på ett flertal språk, som hjälp när de ska prata med personer som inte kan så mycket svenska. De har också tillgång till telefontolk, om det behövs.

Viktigt att hitta rätt platser

Ett uppdrag kom från Bergsjön, där barnmorskemottagningen uppmärksammade att de hade många patienter som uteblev från sina cellprov. Därför stod SRHR-bussen väl synligt och centralt vid torget ett antal dagar under några veckor 2018.

– Folk söker sig till oss för att vi finns där, och de bara råkar gå förbi. Det handlar om att hitta rätt plats, att vara där människor rör sig och kan få syn på bussen. Då frågar många ”står ni här imorgon också?” och vill återkomma för provtagning, säger Sofia Wickstrand Linhem.

På SRHR-bussen kan man till exempel göra cellprovtagning och testa för könssjukdomar, men för mer annan provtagning, utredning eller undersökning hänvisar man patienterna vidare till andra mottagningar. Två veckor efter ett evenemang är det uppföljning av provsvar, smittspårning med mera.

Samverkan med lokala aktörer

Det krävs en hel del arbete innan bussen rullar ut på nya uppdrag. SRHR-bussens barnmorskor samverkar på ett eller annat sätt alltid med en lokal aktör. Inför varje besök blir det en del administration, som att boka datum, ordna uppställningstillstånd, kolla att tillgången på el och genomgång av bussens utrustning.

– Det är mycket mindre ”hands on”-barnmorskejobb än på en vanlig barnmorskemottagning. Vi gör också andra saker, men vi behöver inte mindre barnmorskekompetens för det, säger Sofia Wickstrand Linhem.

Hon och kollegan Emma Karlsson sitter med i fyra regionala grupper om sexuell hälsa, vilket innebär regelbundna möten med personer som arbetar med sexuell hälsa på olika sätt inom Västra Götalandsområdet. Det ger ett stort nätverk med möjliga ingångar i frågan och insikt i vilka frågor som är viktiga.

– Alla berättar vad om är på gång i deras respektive område. Därifrån får vi oftast våra uppdrag, säger Sofia Wickstrand Linhem. Vi försöker åka på allt som vi blir ombedda om. Prioriteringsordningen har hittills varit enkel: Det är först till kvarn som gäller utifrån regional spridning och spridning inom SRHR-området.

Svårt att prata om sexualitet

Det stora budskapet som ropas ut från bussens sida – att prata om sexuell hälsa – har också blivit ett de viktigaste. I dagens samhälle, när vi kommunicerar om det mesta på sociala medier till exempel, kan man tro att sexuell hälsa skulle vara ett ämne som man också vågar tala öppet om. Men Sofia Wickstrand Linhem konstaterar att många människor fortfarande har svårt att prata om sin egen sexualitet och kropp, och att mötet med en människa som i kraft av sin profession kan prata om vad som helst inom detta område kan vara förlösande.

Samtal är det vi gör allra mest och av det blir det ringar på vattnet, säger hon.Några får en puff att göra undersökningar eller ta prover till exempel. Jag trodde kanske att ”stripen” på bussen skulle vara provokativ, men jag upplever att det är tvärtom. Folk kommer fram och pratar med oss när som helst.

Senast uppdaterad: 2019-03-13 11:34