Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bristningar och värdegrund i fokus på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Intensivt arbete för att undvika bristningar i samband med förlossningen, en helt ny bristningsmottagning,  plus ett stort arbete med en gemensam värdegrund för hela förlossnings- och BB-vården. Det är några av de arbeten Sahlgrenska Universitetssjukhuset rott i hamn under 2018 tack vare SKL-satsningen.

Precis som andra sjukhus i regionen har  Sahlgrenska Universitetssjukhuset satsat stort på att minska problem med bäckenbottenskador. Det arbetet har pågått i flera år med utbildningssatsningar i bland annat perinealskydd, men även i att upptäcka skador och reparera dem. Det har varit mycket framgångsrikt. Andelen förstföderskor (Robson 1) med skador har minskat från 5,5 % 2013 till 2,7 % 2018. En metod som det talas om nu är den så kallade ”finska metoden”. Den har barnmorskor och läkare fått möjlighet att lära sig på kliniken.

– Det är på sätt och vis gammal kunskap som vi alltid haft, om att ett långsamt framfödande och att man ska använda händerna för att minska trycket mot ändtarmen och förhindra ett allt för snabbt förlopp samt ha god kommunikation, säger Anna-Karin Ringqvist.

Sedan 2012 har medarbetarna blivit allt bättre på att både undersöka och diagnosticera de problem som kan uppstå på grund av bristningar och bäckenbottenskador på allvar. Det har dock varit svårt för kvinnor som har problem efter förlossningen att få rätt hjälp. Av den anledningen inrättades 2018 en Bristningsmottagning på Östra Sjukhuset. Dit kommer kvinnor för bedömning av sina underlivsbesvär med möjlighet till åtgärder eller att remitteras till rätt kompetens.

Gemensam värdegrund för att jobba bättre tillsammans
Ett annat arbete man gjort på kliniken är att jobba fram en gemensam värdegrund för förlossningsvårdens alla verksamheter och medarbetare. Syftet är att skapa en gemensam plattform för hur man ska arbeta tillsammans, bidra till att öka kompetensen och visa engagemang. Alla medarbetare har gått en grundläggande utbildning och deltagit i workshops för att fördjupa sig i frågan om varför det är viktigt med en värdegrund och vad detta löfte egentligen innebär.

– Vi är mycket framgångsrika när det gäller det medicinska resultatet, stöd och patientnöjdhet under förlossningen, men vet att patientbemötandet kan bli bättre på BB. Då måste en skapa tydliga mål, säger Anna-Karin Ringqvist, verksamhetsutvecklare vid obstetriken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Medarbetarna har exempelvis fått ta del av patientberättelser för att få en tydligare bild av hur verksamheten kan upplevas. Genom att utgå från patienternas upplevelser, kan man alltså ringa in problem som måste lösas i det dagliga arbetet. Samtal, vårdplan tillsammans med barnmorskan och amningsstöd är viktigt för patienterna.

Fokus på förstföderskan
Förlossningsvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar med regelbunden analys av resultat och kontinuerliga förbättringar för exempelvis förstföderskans patientprocess och processen för gravida kvinnor med diabetes. Även här har patienter fått ta en aktiv del i arbetet och diskuterat vad som är viktigt för just dem. Utifrån patienternas önskningar och de olika professionernas kunskaper fick man fram förslag, kunde peka ut viktiga parametrar och skapa mätvärden så att det går att följa utvecklingen. Processarbetet är tvärprofessionellt och det har blivit förbättringar varje år. Under 2019 är processen för kvinnor som behöver sätta igång förlossningen i fokus. 

Framtiden
Framtida satsningar kommer bland annat att handla om förbättra BB-vården,  personcentrerat arbetssätt och utsatta kvinnor och barn.

Senast uppdaterad: 2019-11-04 10:06