Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Uthålligt utvecklingsarbete har gett resultat i Linköping

Läkare och barnmorskor på rond

På Kvinnokliniken i Linköping har många år av utvecklingsarbete lett till att fler kvinnor kan erbjudas en säker vaginal förlossning.

På förlossningsavdelningen i Linköping har man aktivt arbetat med kvalitetsutveckling sedan 2007, med det främsta målet att erbjuda fler kvinnor en säker och attraktiv vaginal förlossning. Ett arbete som har lett till färre medicinska interventioner, så som kejsarsnitt eller sugklocka.
– Kejsarsnitt är ett fantastiskt verktyg att använda sig av när det behövs, men onödiga ingrepp ska undvikas. Vi har ökat antalet spontana vaginala förlossningar från 71 till 85 procent. Vi har även sett minskat antal stora blödningar, minskad andel sfinkterskador, samtidigt som det neonatala utfallet är oförändrat, berättar Marie Nelson, barnmorska och verksamhetsutvecklare på Kvinnokliniken i Linköping.  

Nio viktiga framgångsfaktorer

Under åren har man arbetat på flera olika sätt för att nå dessa mål, och så småningom identifierat nio viktiga framgångsfaktorer som alla är viktiga, men det finns en som sticker ut lite extra: teamet runt patienten. I teamet finns undersköterskor, barnmorskor och läkare - alla med varierande erfarenhet.

– Det gör att vi har möjlighet att erbjuda vård till patienter med olika behov, exempelvis för förlossningsrädda, sätesförlossningar eller med alternativ bedövning. Teamarbete hos oss innebär att vi arbetar tillsammans, ibland tar timeout och diskuterar nästa steg i handläggning av en förlossning och att vi lyssnar på varandras olika synpunkter.

Daglig obstetrisk rond för alla

En viktig del i teamarbetet är den dagliga obstetriska ronden, där alla som arbetar på passet samlas och går igenom dagens patienter. Om man har en patient där det finns oklarheter, hjälps alla åt att för att hitta en strategi och se vad som finns i ”verktygslådan” för just henne.

– Det är på ronden vi skapar en samsyn och går igenom samtliga pågående förlossningar, då både läkare och barnmorskor strävar efter att så många som möjligt ska få möjlighet till en vaginal förlossning. Exempel från verktygslådan kan vara att förbättra smärtlindring, närvaro och stöd på rummet samt olika former av övervakning berättar Marie Nelson.

Schemaläggning efter kompetens

Även den mixade kompetensen i såväl schemaläggning som i daglig styrning är en viktig del av teamarbetet. Att schemalägga efter kompetens innebär att barnmorskor delas in i olika grupper, koordinatorer, handledarkunniga barnmorskor och nya barnmorskor under sitt första år på förlossningen.

– I den dagliga styrningen fördelas patienterna efter bedömd risk och behov och får en barnmorska med erforderlig kompetens. Det innebär att vi kan erbjuda säker vård till såväl kvinnor med medicinska komplikationer som väntade lågriskförlossningar, säger Marie Nelson.

Mot samma mål

De strukturella förändringarna har varit lättare än andra att genomföra, som att ha blandad kompetens i schemaläggningen, simuleringsövningar för akuta situationer och att utbilda personalen i fosterövervakning.

Det som krävt mer arbete är attitydförändringar och att införa nya tankesätt.
– Det är inte bara att införa en ny rutin, som till exempel en gemensam rond. Det var en av de sakerna som tog tid, och det fanns ett visst motstånd i början. Och även om det är invant nu så får vi ta ett omtag ibland. Att hålla i förändringarna är det svåra. De måste bli bestående, först då kan resultaten bli beständiga, säger Marie Nelson.

– Sedan är det inte säkert att vårt koncept passar alla, alla enheter har olika förutsättningar. Vi kan inte heller slå oss för bröstet eller sitta ner och tro att detta sköter sig själv nu – detta är något vi måste jobba med hela tiden. Man blir aldrig färdig. 

 

Röster från medarbetarna i Linköping

Martina, barnmorska:
”För att bli duktig på de komplicerade förlossningarna, krävs det att du är väldigt duktig på normala förlossningar. Och vem inom förlossningsvården är väldigt duktig på normala förlossningar, och förlöser mest normalt? Jo, det är barnmorskorna. Vem har mest obstetrisk kunskap inom det medicinska? Jo, det är läkaren. Då är det ganska självklart att de tillsammans är ett oslagbart team vid en komplicerad förlossning.”

Sofia, specialistläkare:
”Med ett bra fungerande teamarbete på de normala förlossningarna, så kommer man ha ett bra fungerande teamarbete även vid de komplicerade förlossningarna, tror jag.”

Emelie, specialistläkare:
”Jag tänker att min uppgift som läkare på förlossningen är att behålla förlossningen så normal som möjligt, för alla patienter oavsett vilken riskklassificering de tillhör.  Går det utanför det normala förloppet så är det min uppgift, tillsammans med resten av teamet, att få tillbaka förlossningen till det normala.”

Senast uppdaterad: 2019-12-05 16:33