Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Så blir förlossningsvården mer jämlik på Södra Älvsborgs sjukhus

Förlossningsvården på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) har framför allt använt de statliga medlen för att öka bemanningen, förändra arbetsrutiner och arbeta för att på ett bättre och jämställt sätt att möta patienterna och deras behov.

Det är ett arbete som sker på flera plan parallellt, både i projektform och i mer långsiktig form.

 Vi har arbetat mycket med både vår arbetsmiljö och för att verksamheten inte ska vara så sårbar. Våra barnmorskor ska få jobba med det som de är utbildade för och bra på, och inte behöva lägga tid på annat, som administration och städning, säger Serney Bööj, verksamhetschef på Kvinnokliniken (sedan 1/2 2019 har kvinnokliniken en ny verksamhetschef: Erica Cedervret Nilsson, författarens anmärkning).

 Vi har också förändrat schemat för att förbättra arbetsmiljön. Förlossningsklinken är en dygnet-runt-verksamhet, och vi behöver en jämn fördelning av personal över dygnets alla timmar.

I korthet kan man säga att utvecklingsarbetet på SÄS följt tre spår. Här är några exempel på vad det kan ha inneburit:

Bemanning

• Ökad personaltäthet på både förlossningsenheten och gynekologiska enheten.

• Betalat för sjuksköterskors vidareutbildning till barnmorska. Hittills har ett 30-tal barnmorskor utbildats.

• Fler läkare på kliniken möjliggör en minskad jourbelastning.

• Bidrag till barnkliniken, så att barnundersökning kan ske mer än en gång per dygn, vilket gjort det möjligt för patienterna att gå hem vid fler tillfällen på dagen.

• Bekostat utbildning av anesteolog för att få specialistkompetens inom obstetrisk anestesi och bidragit till anestestiklinik för att öka tillgången på ryggbedövning för kvinnoklinikens patienter.

• En sjukgymnast har anställts för att hjälpa till vid bäckenbottenskador.

Arbetsflöde

• En vårdadministratör har anställts för att jobba med antenatal verksamhet. Vårdadministratören koordinerar och hjälper till med flöde och logistik, och utför administrativa uppgifter för att frigöra tid för läkare och barnmorskor.

• Triagering av akutpatienter på gynekologisk avdelning för att förbättra omhändertagandet av akutsökande patienter och minska arbetsbelastningen för jourhavande läkare.

• Anlitar Regionservice för bland annat städning, så att vårdpersonal får jobba med vård.

• Vårdutvecklare inom obstetriken.

Patientperspektiv

• Utvecklad den antenatala verksamheten genom att bland annat inrätta en subakut läkarresurs dagtid och en poolbarnmorska.

• Dubbla ultraljud har blivit möjligt, tack vare ökad bemanning.

• Anställt undersköterskor med språkkunskaper utöver svenska på BB.

• Genomfört intensiva utbildningsinsatser och verksamhetsuppföljning för att minska bäckenbottenskadorna.

På gång:

• Planerar för HBTQ-certifiering.

• Planerar att anställa barnmorska med särskild kunskap kring missbruk.

• Tolkningsapp.

Senast uppdaterad: 2019-09-30 16:50