Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vad gör en utvecklingsbarnmorska?

På Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) fick barnmorskan Carolina Bergerum en nyinrättad tjänst som utvecklingsbarnmorska i januari 2017. Tre dagar i veckan arbetar hon med att samverka i regionen, initiera och delta i utvecklingsprojekt, förmedla forskning och bidra till att arbetet på Kvinnokliniken når sina mål och skapar nya. I hennes arbete ingår att använda statistiken för att visa hur Kvinnokliniken klarar sitt uppdrag.

– Jag utgår från statistiken för att göra grafer och visa att så här ser det ut, säger Carolina Bergerum. Meningen är att både patienter och personal ska få kunskap om var det brister och vad vi är bra på.

Hon bidrar med siffror och statistik till klinikens chefer och de medicinskt ansvariga varje månad, vilket gör att man enklare får upp ögonen för var man behöver sätta in förbättringsåtgärder. Ett konkret exempel handlar om bäckenbottenskador. Under senare år har man fått allt större insikt i vilka konsekvenser de kan få för drabbade kvinnor och gjort medvetna satsningar för att minska bäckenbottenskadorna. Resultatet av utbildningsinsatserna och förbättringsarbetet syns i statistiken.

I hennes arbete har också ingått att tänka nytt kring exempelvis kommunikation mellan patienterna och förlossningsvården. Hur ska man smidigt kunna få den kunskap som man söker? Ett sådant regionalt utvecklingsprojekt går under arbetsnamnet Bebisresan, och är tänkt att resultera i en app som ska förenkla för blivande föräldrar samverka med vården utifrån sina behov under graviditet, förlossning och den första tiden med barnet.

Ett annat utvecklingsprojekt i liknande anda handlar om att ta fram en digital lösning för översättning och tolkning. Behovet har blivit extra tydligt under senare år, när de ökade flyktingströmmarna gjort att Kvinnokliniken fått möta allt fler nyanlända, blivande föräldrar.

– De har stort behov av tolkning, inte bara språklig. För vissa innebär graviditet och förlossning det första mötet med svensk sjukvård, så det finns stort behov av att förklara allt, säger Carolina Bergerum. Inom förlossningsvården finns också ett stort behov av att kunna kommunicera upprepade gånger och ofta i akuta skeden. Där skulle en väl fungerande tolk-app kunna bidra till ökad patientsäkerhet, delaktighet och jämställdhet.

Arbetet med att ta fram en tolk-app som innehåller både översättning mellan tolv olika språk och ett bildstöd görs i samarbete med ett IT-företag samt DART, kommunikations,- och dataresurscenter inom VGR. Carolina Bergerum ser stora möjligheter med tolk-appen, utöver det ursprungliga syftet. Den skulle också kunna vara ett bra hjälpmedel för personer som har läs,- och skrivsvårigheter till exempel. Arbetet med appen är planerat att vara klart 2019.

Just arbetet med patientperspektivet i fokus är något Carolina Bergerum önskar få större plats i det framtida utvecklingsarbetet. Vården behöver bli bättre på att involvera patienter i sitt förbättringsarbete.

- Kvalitetsbrister uppstår när vården inte lyckats matcha sig mot behoven som finns. Det kostar i onödigt lidande för patienterna och pengar för verksamheterna, säger Carolina Bergerum.

Senast uppdaterad: 2019-03-13 11:33