Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SkaS: "Vi har gjort en resa tillsammans"

en barnmorska undersöker en födande kvinna,

Flera av sjukhusen i VGR har haft ett tufft ekonomiskt läge under 2018. Skaraborgs sjukhus är inget undantag. SKL-satsningen har möjliggjort att sjukhuset ändå har kunnat bemanna upp och säkra en bra arbetsmiljö på BB, förlossningen och neonatal.

I det ögonblicket jag kliver in på förlossningen har personalen larmat om ett urakut kejsarsnitt. De har klarat att transportera, söva och göra ett kejsarsnitt på 5 minuter. Ett urakut snitt ska enligt Socialstyrelsen inte ha en ledtid över femton minuter från beslut till att barnet är förlöst. Så proffsigt!

Maria Söderberg, verksamhetschef, och Gerald Wallstersson, överläkare/processchef, lyser båda av stolthet.

 Förlossningen, BB och Neo flyttade tillsammans in i nya gemensamma lokaler 2016. Vi tillsammans jobbar ständigt med förbättringsarbeten. Det ger oss en gemensam vi-känsla som gagnar både patienter och personal. 

Nya lokaler med goda förutsättningar
Det är också värt att notera att man inte har haft svårt att rekrytera nya barnmorskor till BB Skövde de tre senaste åren. BB Skövdes nya lokaler ger goda förutsättningar att bedriva vården utifrån patienternas och familjens behov och erbjuder en god arbetsmiljö. Tidigare var man till exempel tvungen att transportera sjuka nyfödda barn till neonatalavdelningen genom BB och matsalen - nu ligger allt samlat.

Lokalerna är luftiga och ljusa, väl vald konst går att se längs korridorerna och väcker både harmoni och livsglädje.

 Det här var inte bara ett byggprojekt. Det var ett utvecklingsprojekt som lämnade stuprör och revirtänkande bakom sig, berättar Maria Söderberg.

I dag på BB Skövde finns det nio förlossningsrum mot tidigare sju. Det finns 24 gemensamma
borum där alla, oavsett om man väntar barn, är förlöst eller om man har fått ett för tidigt fött
sjukt barn, får bo. Fördelen med dessa gemensamma borum är att familjen får stanna kvar i
samma borum under hela sin vårdtid. Neonatal har sju specifika rum för barn som har ett ökat
vårdbehov. Är allt normalt skrivs den födande och bebisen ut från BB inom 6–48 timmar och följs upp på BB-vård i hemmet (BBViH). Dessa patienter utgör cirka 80 % av samtliga förlossningar.

I alla patientrum finns toalett och dusch samt möjlighet för partnern att sova över. Färgerna går i mjuka pastelltoner och det finns ändamålsenliga möbler. Ansvaret för rummen fördelas mellan personalen inför varje passbyte. När en patient behöver hjälp tillser kallelsesystemet att just de personerna får kallelsen i sina smarta telefoner. Först när de avböjer en kallelse, eller inte hanterar den inom en viss tid, går kallelsen till hela personalgruppen. Vidare möjliggör systemet att kallelsen går till rätt personer beroende på om familjen behöver hjälp för kvinnan eller barnet.

Tillsammans är styrkan
BB Skövde har cirka 2 600 förlossningar per år. De kvinnor som stannar kvar har någon form av ökat behov, antingen medicinska och/eller psykosociala.
Personalen som arbetar på BB Skövde har gemensamma utbildningsdagar, till exempel amnings-/anknytningsforum. Här diskuteras bland annat olika problem som har uppstått i samband med amning. Nyutbildade barnmorskor får chans att lära av de som har varit yrkesverksamma under många år.

Effekten av gemensamma satsningar visar på mindre sjukfrånvaro, mindre övertid samt att det underlättar semesterplaneringen. Tillsammans är styrkan.

 Den ekonomiska situationen på sjukhuset är mycket oroväckande. Utan statsbidragen hade det inte varit möjligt att varken bemanna upp eller utbilda personal så som vi har gjort, säger Maria Söderberg.
 En annan viktig del är att möjliggöra för medarbetarna att arbeta med ständiga förbättringar, fortsätter hon.

Gerald Wallstersson fyller i:

 Brist på bakjourskompetenta läkare är också ett hot för oss. Vi har en bra tillströmning av ST-läkare men ett stort glapp mellan nyrekryterade och seniora läkare beroende på pensionsavgångar. Detsamma gäller faktiskt barnläkarna. Det är en fråga vi får fortsätta arbeta med, avslutar Gerald Wallstersson.

Senast uppdaterad: 2019-09-30 16:49