Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

"Jag har lärt mig att leva med det..."

I en intervjustudie berättade patienter med långvarig smärta att de efter att ha deltagit i multimodal smärtrehabilitering upplevde en större känsla av kontroll, både över smärtan och över sitt liv.

Intervjupersonerna betonade hur viktigt det var att bli tagen på allvar och att känna förtroende för hälso- och sjukvården. Att kunna lita på personalens kompetens var en förutsättning för att kunna acceptera sin smärta och lära sig att hantera den i det dagliga livet. Både kvinnor och män beskrev att sociala kontakter med släkt och vänner var viktiga generellt men hade lite betydelse när det gäller att klara smärtan i vardagen. Det var något överraskande då tidigare forskning har visat att framförallt kvinnor använder socialt stöd för att hantera sin smärta.

Intervjupersonerna menade också att kön spelar roll. ”Kvinnor förväntas gnälla, män ska inte klaga” – föreställningar som dessa kan påverka hur kvinnor och män bemöts inom hälso- och sjukvården, tyckte intervjupersonerna.

Läs hela artikeln här:

Sense of control: Patients´ experiences of multimodal pain rehabilitation and its impact in their everyday lives 

Senast uppdaterad: 2019-07-10 16:10