Somatisk vård för personer medlångvarig psykisk sjukdom


Ett regionalt psykiatriarbete har genomförts under 2016 i Västra Götalandsregionen. I slutsatserna som presenteras i en slutrapport ges förslag till hur tillgången till hälso- och sjukvård kan förbättras för personer som är drabbade av långvarig psykisk sjukdom såsom schizofreni, bipolär sjukdom och andra psykossjukdomar. Rapportens huvudsakliga budskap är att hälso- och sjukvården behöver anpassas efter dessa patientgruppers behov. Att införa en tjänst och funktion som medicinskt samordnande läkare (liaison officers) har prövats i andra vårdsammanhang och länder, och är en möjlig lösning att prövas inom fler sammanhang i svensk hälso- och sjukvård.

 Somatisk vård för personer med långvarig psykisk sjukdom, rapport 2017

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:17