Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

En förälder blir till

Stjärnfamiljen

Sedan 2014 pågår ett omfattande utvecklingsarbete i Västra Götalandsregionen för en mer jämlik barnhälsovård på barnavårdscentraler (BVC) och familjecentraler.

Arbetet heter: En förälder blir till – ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion.

Medarbetare på BVC och familjecentraler har under ett års fått utbildning och tid för reflektion kring teman som jämställt föräldraskap, stjärnfamiljer, kulturell medvetenhet och psykisk hälsa. Utifrån forskning, inspirationsexempel och reflektionsfrågor har nära 800 medarbetare diskuterat, granskat och genomfört förbättringar i sina verksamheter utifrån familjernas behov.

Målet med En förälder blir till är att alla familjer ska känna sig välkomna och trygga när de besöker verksamheter som är till för dem. Om föräldrarna känner tillit och förtroende ökar möjligheten att de berättar om eventuella utmaningar och behov som familjen har och som de behöver hjälp med. Att familjen mår så bra som möjligt gynnar barnens hälsa och utveckling vilket också är BVC:s och familjecentralernas huvudsakliga uppdrag.

Nu sprids En förälder blir till både regionalt och nationellt, till fler verksamheter inom hälso- och sjukvård och omsorg och till olika organisationer som möter barn och deras familjer.

Du får gärna läsa och använda verktyget! Det finns gratis som PDF. Vill du använda verktyget i större skala i din verksamhet? Hör gärna av dig till oss så hjälper vi till med material.

Vi har sammanfattat resultat och erfarenheterna från Västra Götalandsregionen i Rapport En förälder blir till. Även den finns gratis som PDF och går att beställa genom kontakt med oss som ansvarar för arbetet.

Rapport En förälder blir till

Här hittar du rapporten om det fyraåriga utvecklingsarbetet för en mer jämlik barnhälsovård på barnavårdcentraler och familjecentraler.

Utskrift, uppslag: Rapport En förälder blir till

Utskrift, enkelsidor: Rapport En förälder blir till

Sammanställning av handlingsplaner En förälder blir till

Utvärdering En förälder blir till

Åsa Davidsson

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-03-31 15:17