Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

En förälder blir till

Stjärnfamiljen

Sedan 2014 pågår ett omfattande utvecklingsarbete i Västra Götalandsregionen för en mer jämlik barnhälsovård på barnavårdscentraler (BVC) och familjecentraler.

Arbetet heter En förälder blir till – ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion.

Medarbetare på BVC och familjecentraler har under ett år fått utbildning och tid för reflektion kring fyra teman: jämställt föräldraskap, stjärnfamiljer, kulturell medvetenhet och psykisk hälsa. Utifrån forskning, inspirationsexempel och reflektionsfrågor har nära 800 medarbetare diskuterat, granskat och genomfört förbättringar i sina verksamheter utifrån familjernas behov.

Målet med En förälder blir till är att alla familjer ska känna sig välkomna och trygga när de besöker verksamheter som är till för dem. Om föräldrarna känner tillit och förtroende ökar möjligheten att de berättar om eventuella utmaningar och behov som familjen har och som de behöver hjälp med. Att familjen mår så bra som möjligt gynnar barnens hälsa och utveckling vilket också är BVC:s och familjecentralernas huvudsakliga uppdrag.

Nu sprids En förälder blir till både regionalt och nationellt till fler verksamheter inom hälso- och sjukvård och omsorg, samt till olika organisationer som möter barn och deras familjer.

Du får gärna läsa och använda verktyget! Det finns gratis som PDF. Vill du använda verktyget i större skala i din verksamhet? Hör gärna av dig till oss så hjälper vi till med material.

Vi har sammanfattat resultat och erfarenheter från Västra Götalandsregionen i Rapport En förälder blir till. Även den finns gratis som PDF.

Rapport En förälder blir till

Här hittar du rapporten om det fyraåriga utvecklingsarbetet för en mer jämlik barnhälsovård på barnavårdscentraler och familjecentraler. Den går också att beställa genom kontakt med oss som ansvarar för arbetet

Rapport En förälder blir till (uppslag)

Rapport En förälder blir till (enkelsidor)

Sammanställning av handlingsplaner En förälder blir till

Här hittar du en sammanställning av drygt 300 handlingsplaner framtagna inom arbetet med En förälder blir till. Den ger många praktiska exempel på hur verksamheter som riktar sig till familjer kan vidareutveckla sin verksamhet. 

En förälder blir till i praktiken - sammanställning av handlingsplaner VGR 2019

Utvärdering En förälder blir till

Åsa Davidsson

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-07-09 14:04