Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Förstå familjen

Ett verktyg för dig som möter föräldrar med kognitiva svårigheter.

Förstå familjen är ett verktyg för dig som i ditt arbete möter föräldrar med olika kognitiva svårigheter. Ibland vet du om att föräldern har svårigheter, men inte alltid. Det syns oftast inte utanpå.

Svårigheterna kan bero på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och adhd, intellektuella funktionsnedsättningar, svag teoretisk begåvning eller förvärvade hjärnskador i samband med sjukdom eller olycksfall. Ibland är svårigheterna tillfälliga och uppstår på grund av exempelvis sömnbrist eller plötsliga svåra händelser i livet.

Verktyget innehåller kunskap, berättelser och frågor att fundera och resonera kring. Framför allt är Förstå familjen fyllt med konkreta tips och förslag på hur du kan säga och göra för att nå fram, förstå mer, guida i föräldraskapet och ge rätt stöd.

Målet med verktyget är att alla familjer ska känna sig välkomna och trygga när de besöker verksamheter som är till för dem. Föräldrar ska ges jämlika förutsättningar att ta till sig information, insatser och stöd på bästa sätt. Det bidrar till att alla barn får en trygg uppväxt och en god och jämlik hälsa. 

Förstå familjen riktar sig i första hand till dig som möter blivande föräldrar under graviditeten och föräldrar med barn upp till sex år. Föräldrarna finns i mödrahälsovården, på förlossningen, BB och neonatal, inom barnhälsovården och på familjecentraler. De finns också i närliggande verksamheter som habiliteringen och psykiatrin. Och där barnen är – på exempelvis vårdcentralen, inom tandvården och hos barn- och ungdomsmedicin.

Förstå familjen har tagits fram Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen och finansieras av Länsstyrelserna, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och Myndigheten för delaktighet. Många föräldrar och yrkesverksamma har bidragit med erfarenheter och kompetens, däribland SUF-kunskapscentrum i Region Uppsala

Missa inte! 

Förstå familjen kan beställas i tryckt format. Använd den gröna knappen "Beställ publikation". Verktyget är gratis. Önskar du beställa fler är 25 verktyg? Mejla kristin.eliasson@vgregion.se 

Central barnhälsovård i VGR bjuder under 2023 in till regionala studiedagar för dig som möter barn upp till sex år och deras föräldrar på temat att möta och förstå familjen. Läs mer om studiedagarna på Central barnhälsovårds webbsida

Den 5 december 2022 sände Länsstyrelsen Västra Götaland och Kunskapscentrum för jämlik vård ett webbinarium om Förstå familjen. Se det i efterhand på Länsstyrelsens webbsida

Frågor eller funderingar? Hör gärna av dig!

Vill du berätta om Förstå familjen?

Vi har tagit fram ett infoblad. Använd det gärna för att tipsa andra! Infoblad om Förstå familjen.

Kristin Eliasson

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-01-20 10:47