Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förstå familjen

Ett kunskapsstöd om att möta föräldrar med kognitiva svårigheter.

Hösten 2022 lanseras Förstå familjen – ett nytt nationellt kunskapsstöd om att möta föräldrar som lever med olika kognitiva svårigheter. 

Föräldrar med kognitiva svårigheter kan vara föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar (IF), olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och adhd, eller förvärvade hjärnskador som uppstår i samband med sjukdom eller olyckor.

Förstå familjen riktar sig främst till professionella som träffar blivande föräldrar under graviditeten och föräldrar som har barn upp till sex år. Kunskapsstödet utgår från situationer inom mödrahälsovården, på förlossningen och BB, inom barnhälsovården och på familjecentraler. Föräldrarna finns också hos närliggande verksamheter som habiliteringen, psykiatrin och socialtjänsten. Och där barnen är – på förskolan och vårdcentralen, inom tandvården och hos barn- och ungdomsmedicin.

Målet med kunskapsstödet är att alla familjer i Sverige ska känna sig välkomna och trygga när de besöker verksamheter som är till för dem. Föräldrar ska ges jämlika förutsättningar att ta till sig information, insatser och stöd på bästa sätt. Det bidrar till att alla barn får en trygg uppväxt och en god och jämlik hälsa.

Med Förstå familjen vill vi sprida kunskap och uppmuntra till reflektion. Kunskapstödet innehåller även konkreta tips och förslag på hur verksamheter kan göra för att på bästa sätt möta föräldrar med kognitiva svårigheter. Tre områden är i fokus: kommunikation, bemötande och samverkan.

Förstå familjen tas fram av Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen och finansieras av Länsstyrelsen och Myndigheten för delaktighet. Många bidrar med erfarenheter och kompetens. Däribland professionella inom mödra- och barnhälsovården och på familjecentraler, föräldrar med egna erfarenheter och SUF-kunskapscentrum i Region Uppsala.

Vill du berätta om Förstå familjen? Vi har tagit fram ett infoblad. Använd det gärna för att tipsa andra!

Infoblad om Förstå familjen (pdf)

Kunskapsstödet är en del av verktyget En förälder blir till och kommer finnas tillgängligt på denna sida. 

Kristin Eliasson

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-07-05 10:10