Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förstå mig rätt

Två personer utbyter information

För att patienten ska kunna vara delaktig i sin behandling, ta ansvar för sin hälsa och fatta beslut om sin vård är det viktigt att patienten får information, förstår den och kan tillgodogöra sig den. Kunskapscentrum för jämlik vård har utvecklat en samtalsmetod, Förstå mig rätt, för att minska missförstånd mellan patient och personal.

Med inspiration från Teach back-metoden har Kunskapscentrum för jämlik vård utvecklat metoden som vi kallar Förstå mig rätt. Genom att både patienten och personalen återberättar varandras budskap förbättrar vi möjligheten för att förstå den information vi som personal vill ge kring hälsa och behandling, och samtidigt förbättras även personalens förståelse för patientens perspektiv.

Forskning har bland annat visat att:

  • Patienter missförstår eller glömmer omedelbart över hälften av den medicinska informationen som ges av sjukvårdspersonal.
  • Nästan hälften av patienterna kan inte redogöra för riskerna vid sin operation trots att de gett sitt samtycke till den.
  • En av de tio bästa evidensbaserade åtgärderna för att generellt öka patientsäkerheten är att kontrollera att en patient korrekt uppfattat information om sin behandling och dess risker.

En film om metoden Förstå mig rätt har tagits fram i samarbete mellan Folktandvården och Kunskapscentrum för jämlik vård. Filmen är fri att använda.

 

Skriv ut Förstå mig rätt i A4-format och börja använda metoden

Beställ foldern Förstå mig rätt

Utvärderingsblankett Förstå mig rätt

Följebrev till utvärderingsblankett

Förstå mig rätt, rapport 2017

Förstå mig rätt – en randomiserad kontrollerad studie

Förstå mig rätt, tidigare forskning

FSS + KJV = SANT, processbeskrivning av implementeringen av metoden Förstå mig rätt

4th European Health Literacy conference, 14-15 March 2019, Dublin

Teach-Back-R handout

References Teach-Back-R

Self-assessment form

Förstå mig rätt på The International Forum on Quality and Safety in Healthcare

Fotograf Malena Lau
Det internationella forumet om kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvården är en av världens största konferenser för personal inom vården och har som mål att förbättra vården och patientsäkerhet. I april 2017 hölls forumet i London och Kunskapscentrum för jämlik vård deltog med samtalsguiden Förstå mig rätt.

At the International Forum on Quality & Safety in Healthcare, 26-28 April 2017, in London, we presented our poster Teach-back-R (revised), a tool for improved communication, patient safety, equity, and person centered care.

Abstract/Sammanfattning för postern Förstå mig rätt

Print flyer/Skriv ut flygblad

Läs och se mer från konferensen i London

Förstå mig rätt på säkerhetskonferens

Metoden Förstå mig rätt fick stor uppmärksamhet på 2016 års nationella
patientsäkerhetskonferens. Kunskapscentrum för jämlik vård höll,
tillsammans med Frölunda Specialistsjukhus, seminarium för närmare 600
deltagare.

Intervju om Förstå mig rätt på Nationella patientsäkerhetskonferensen 2016

Deltagarnas svar på frågan: Vad tar du dig med härifrån?

Artikel i Arbetslust - tidskrift om människa, hälsa och arbetsliv i Västra Götalandsregionen

Åsa Davidsson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Sofia Nilsson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-08-15 12:04