Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lära och bemästra

I den personcentrerade patient- och närståendeutbildningsmetoden Lära och bemästra har de deltagande patienterna eller närstående ett stort inflytande på vad utbildningen ska innehålla.

I magasinet Lära och bemästra kan du läsa om vad det innebär i praktiken

Metoden innebär ett nära samarbete mellan vårdens personal och personer med egen erfarenhet av långvarig sjukdom och inbjuder till faktisk patientdelaktighet. På Kunskapscentrum för jämlik vård utbildar vi ledare i metoden. På Göteborgs universitet ingår utbildningsmetoden som ett kursavsnitt på olika vårdprogram.

Utbildning för ett bättre liv

Vår personcentrerade utbildningsmetod kombinerar professionell kunskap med patienternas erfarenhetskunskap och tar upp just de frågeställningar som deltagarna har.

Så här går patientutbildningen till

Syfte och mål med utbildningen bestäms av den enskilda vårdverksamheten. Utbildningen sker till största delen genom dialog i grupp, där erfarenhetskunskap och professionell kunskap får lika stor betydelse. Ett aktivt engagemang från alla deltagare är en viktig förutsättning för ett bra resultat.

Vilka kan vara med?

Patienter med samma diagnos eller problematik bildar en grupp. En grupp kan också bestå av närstående till personer med samma sjukdom.

Vilka leder utbildningen?

Två personer, där en arbetar inom vården och en har erfarenhet av att leva med långvarig sjukdom och har samma diagnos eller problematik som deltagarna, leder utbildningen tillsammans. Möjlighet finns att vid behov bjuda in experter till gruppen för att fördjupa vissa frågor.

Vad innehåller utbildningen?

Innehållet bestäms i stor utsträckning av deltagarna själva utifrån verksamhetens syfte och mål för just den utbildningen. Vid första utbildningstillfället samlas de frågor som finns i gruppen genom en inventering. Gruppens frågor ligger sedan till grund för utbildningens innehåll. Det innebär att varje utbildning blir lika unik som deltagarnas erfarenheter och behov.

Vi utbildar ledarna i metoden

Den personcentrerade utbildningsmetoden innebär ett nära samarbete mellan vårdens personal och den erfarna patienten/närstående. Därför går man ledarutbildningen tillsammans. Utbildningen omfattar 4 tillfällen á 3 timmar.

Utbildningen leds av regionutvecklare från Kunskapscentrum för jämlik vård tillsammans med en erfaren patient. Efter genomgången utbildning ska de utbildade paren gemensamt kunna planera, genomföra och utvärdera patient-/närståendeutbildningar, där deltagarna har samma sjukdom eller problematik som den erfarna patienten eller är närstående.Utbildningen med upp till tio deltagare genomförs på olika orter i regionen och är kostnadsfri.

Nästa ledarutbildning

Metod för personcentrerad patient- och närståendeutbildning

Utbildning för ledare i metoden

Gäller erfaren patient/närstående, som är delaktig som ledare i planering, genomförande och utvärdering av personcentrerad patient-/närståendeutbildning efter att själv ha gått utbildning vid Kunskapscentrum för jämlik vård.
Ersättning och blankett för utbetalning

Åsa Davidsson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-08-15 12:05