Ersättning och blankett för utbetalning

Västra Götalandsregionens koncernnövergripande ledningsgrupp - hälso- och sjukvård, har den 9 februari 2012, enats om att ersättning från den berörda förvaltningen bör utgå för resa och förlorad arbetsförtjänst till erfaren patient/närstående, som är delaktig som ledare i personcentrerad patient-/närståendeutbildning.Det innebär att det finns möjlighet att få ersättning för resa och förlorad arbetsförtjänst från den förvaltning som ansvarar för utbildningen. Ett underlag för ersättning ska presenteras, vilket innehåller den arbetsförtjänst som har förlorats och uppkommen resekostnad.

Allt fler verksamheter som erbjuder patient- eller närståendeutbildning, enligt den personcentrerade utbildningsmodellen i Västra Götalandsregionen, använder sig av ersättning till ledaren med egen erfarenhet som patient/närstående, motsvarande dagarvode för politiskt förtroendevalda.

Arvodesbelopp 2017-11-01--2018-10-31:
Dagarvode, halvdag: 850,- kr
Dagarvode, heldag: 1 700,- kr
Sociala avgifter läggs på summan och det avgår A-skatt

Blankett för utbetalning (gäller inom Västra Götalandsregionen)


Publicerad av: Mary   Ahlström, 2017-03-02 17:50:59

Senast uppdaterad: 2018-03-14 10:11