Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Självskada och normer

Kunskapscentrum för jämlik vård arbetar på olika sätt med normkritiska perspektiv på självskadebeteende inom ramen för det Nationella självskadeprojektet. Målet med vårt arbete är att bidra till större normmedvetenhet och därmed ett gott bemötande och hög vårdkvalitet för personer som skadar sig själva. Under 2017 medverkar Kunskapscentrum för jämlik vård i Nationella självskadeprojektet med fokus på webbutbildningar för personal samt föreläser om genusperspektiv på självskadebeteende.

Här kan du läsa mer om forskning kring normer och självskadebeteende samt vilka insatser som gjorts för en mer normmedveten vård. Använd gärna våra reflektionsverktyg och prata mer med dina kollegor!

Vad innebär normkritiska perspektiv?

De flesta är överens om att en god vård och ett gott bemötande ska erbjudas på lika villkor till alla. Ändå blir det inte alltid så. En nyckel för att förstå hur ojämlikhet uppstår är normmedvetenhet. Det handlar om att bli medveten om vilka normer som påverkar oss och samhället, vilka konsekvenser det får för personer som tillhör eller avviker från normen samt hur normerna påverkar alla individer, möten och områden i samhället. Hälso- och sjukvården är ett sådant område, där konsekvenserna av omedvetenhet kan resultera i ojämlik vård.

För att arbeta för jämlik vård bör verksamheter i vården präglas av ett normmedvetet förhållningssätt. Normmedvetenhet handlar om att synliggöra och ifrågasätta normer och privilegier samt granska den egna positionen och egna föreställningar.

Inom området självskadebeteende kan det handla om att reflektera kring frågor som:

Vilka föreställningar finns kring vem som har ett självskadebeteende?

Vilka föreställningar finns kring hur en person med självskadebeteende förväntas vara?

Vilka föreställning finns kring hur ett självskadebeteende tar sig uttryck?

Ser föreställningarna olika ut kring hur tjejer respektive killar med självskadebeteende är och agerar?

Hur ser föreställningarna ut kring personer med trans- eller queera identiteters mående och hälsa?

Hur kan vi arbeta för att komma bort från stereotypa och normativa föreställningar kring kön, genus och självskadebeteende?

För att fler ska få tillgång till god vård behöver vi granska och utveckla våra verksamheter. Normkritiska perspektiv kan hjälpa oss att förstå vem vården är anpassad för idag och hur vi kan göra den tillgänglig för fler.

Senast uppdaterad: 2018-05-15 13:21