Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skrivet om jämlik vård

Här kan du ta del av forskning, statistik, analyser och annat skrivet material som har området jämlik vård som utgångspunkt.

Skrivet av oss

Läs kunskapsöversikter, forskningsartiklar och rapporter som Kunskapscentrum för jämlik vård varit med och skrivit.

 

Sense of control, artikel 2019
Patients´ experiences of multimodal pain rehabilitation and its impact in their everyday lives

Brave Men and Emotional Women, artikel 2018
A Theory-Guided Literature Review on Gender Bias in Health Care and Gendered Norms towards Patients with Chronic Pain

Somatisk vård för personer med långvarig psykisk sjukdom, artikel 2018
Access to primary and specialized somatic health care for persons with severe mental illness: a qualitative study of perceived barriers and facilitators in Swedish health care

Könsskillnader i hälso- och sjukvårdskonsumtion
Sex differences in health care consumption in Sweden: A register-based cross-sectional study, 2015

Normkritik inom sjuksköterskeutbildningen
Discourses with potential to disrupt traditional nursing education: Nursing teachers' talk about norm-critical competence, 2016

Ojämställd behandling inom hudsjukvården
Tvättsäcksprojektet – genusskillnader in på bara skinnet Olika behandling för män och kvinnor vid några vanliga hudsjukdomar, 2005

Ojämställd behandling inom hudsjukvården; engelsk version
The Laundry Bag Project – unequal distribution of dermatological healthcare resources for male and female psoriatic patients in Sweden, 2008

Synen på moderskap i barnhälsovården
When they talk about motherhood: a qualitative study of three groups' perceptions in a Swedish child health service context, 2016

Ta med en vän – att nå ut med hjälp av doulor
Community collaboration to increase foreign-born women's participation in a cervical cancer screening program in Sweden: A quality improvement project, 2014

Ta med en vän – att sprida cellprovtagning till fler
When one size does not fit all: Using participatory action research to co-create preventive healthcare services, 2015

Könsskillnader inom hjärtsjukvården efter hjärtinfarkt
Trends in Gender Differences in Cardiac Care and Outcome After Acute Myocardial
Infarction in Western Sweden, 2015

 

Skrivet av andra

Det finns många rapporter och statistik om den (o)jämlika hälso- och sjukvården och texter om hur man skulle kunna förbättra den. Det är omöjligt att samla alla relevanta texter i ämnet jämlikhet i vården här på vår webbplats, men vi länkar till ett urval av texter som har en stark koppling till vår verksamhet.

Att vara man och hantera sjukdom – en utmaning
Å vaere mann og håntere sykdom – en utfordring. Hvordan tillpasset et lærings- og mestringstilbud för men? 2016

Skillnader inom cancervården i länder med fri sjukvård
Research in cancer care disparities in countries with universal healthcare: mapping the field and its conceptual contours, 2014

 

 

Lagstöd för jämlik vård

Det finns flera lagar om att vården ska vara jämlik och att ingen får diskrimineras. Här kan du läsa hur lagarna är formulerade.

 

Peder Welin

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Regionutvecklare
Senast uppdaterad: 2019-07-15 13:06