Smärtkuben

En bild på smärtkuben

Ett nytt reflektionsverktyg om genusperspektiv på långvarig smärta.

Smärtforskningen beskriver att kvinnor har mer smärta än män, att kvinnor och män upplever och beskriver smärta på olika sätt och att kvinnor och män har olika strategier för att hantera sin smärta. Traditionellt har forskare kopplat ihop olikheterna med biologiska skillnader mellan könen men så enkelt är det inte. Smärta är en subjektiv upplevelse och påverkas bland annat av hur vi uppfostrats att visa, beskriva och hantera den. Fortfarande finns starka genusnormer som att män ska vara tuffa och att kvinnor ska vara känsliga. Denna förväntan syns även inom hälso- och sjukvården och leder till omotiverade skillnader i bemötande, bedömningar och behandlingar för kvinnor och män med smärta. Det vill vi förändra genom verktyget Smärtkuben.

Smärtkuben ska väcka reflektion och leda till förändring. Den utgår från forskning och har tagits fram av Kunskapscentrum för jämlik vård i samarbete med personal från Arbetsterapi och Fysioterapi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Smärtcentrum vid Frölunda Specialistsjukhus och Enhet primärvård vid Koncernkontoret.

Det finns möjlighet att beställa Smärtkuben, kontakta oss för mer information. Du kan också ladda ner texten på Smärtkubens sidor som PDF här.

Forskningsreferenser

Artikel av Anke Samulowitz et al publicerad i Pain Research and Management
"Brave Men" and "Emotional Women": A Theory-Guided Literature Review on Gender Bias in Health Care and Gendered Norms towards Patients with Chronic Pain

Anke Samulowitz är doktorand vid Socialmedicin och epidemiologi, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Anke Samulowitz

Telefonnummer

Kristin Eliasson

Teamledare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-10-24 12:13