Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

SEXIT

Detta forskningsområde kretsar kring sexuellt risktagande och riskutsatta unga. En viktig del handlar om hur ungdomsmottagningar kan arbeta evidensbaserat för att identifiera sexuellt risktagande och riskutsatta unga som besöker dem.

Under forskningsprojektets gång har medarbetare på KSH utvecklat en metod vid namn SEXIT, som står för Sexual health identification tool. Metoden innebär att frågor om sexuellt risktagande och riskutsatthet ställs på rutin vid besöket på ungdomsmottagningen.

Inom forskningsprojektet genomfördes en pilot-implementering av metoden på tre mottagningar, ungdomarnas riskutsatthet undersöktes, samt hur metoden SEXIT fungerar både utifrån personalens och besökarnas perspektiv.

Projektet drevs i samarbete med institutionen för hälsa, medicin och vård vid Linköpings universitet och har resulterat i avhandlingen: Identification of young people at risk of sexual ill health – implementing a new tool in youth clinics av Sofia Hammarström, medicine doktor.

Idag är Sofia affilierad forskare till Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, Malmö universitet.

Kontakt: Sofia Hammarström, sofia.hammarstrom@vgregion.se

Vetenskapliga publikationer:

"Identification of young people at risk of sexual ill health: implementing a new tool in youth clinics", doktorsavhandling Linköpings universitet

Ask me, listen to me, treat me well and I shall tell: a qualitative study of Swedish youths’ experiences of systematic assessment of sexual health and risk-taking (SEXIT), Sexual and Reproductive Health Matters

"Identifying sexual risk-taking and ill health in the meeting with young people-experiences of using an assessment tool", Scandinavian Journal of Caring Sciences

"Violence and sexual risk taking reported by young people at Swedish youth clinics", Upsala Journal of Medical Sciences 

"Staff’s experiences of a pilot implementation of the SEXual health Identification Tool for assessing sexual ill health among visitors to Swedish youth clinics: A focus group study", Sexual and Reproductive Healthcare 

"Identifying young people exposed to or at risk of sexual ill health: pilot implementation of an evidence-informed toolkit (SEXIT) at Swedish youth clinics", European Journal of Contraception and Reproductive Health Care 

"Sexual health interventions for young people in state care: a systematic review", Scandinavian Journal of Public Health

"Identification and risk assessment of Swedish youth at risk of chlamydia", Scandinavian Journal of Public Health

SEXIT i elevhälsan

Sexual health identification tool, SEXIT, är som beskrivet ovan en metod för systematisk screening av sexuell ohälsa och erfarenhet av våld. Metoden syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd. Forskningsprojektet SEXIT i elevhälsan undersöker om implementering av SEXIT i hälsosamtalen på högstadiet och gymnasiet kan öka andelen elever som upptäcks av hälso- och sjukvården med sexuell ohälsa och erfarenhet av våld.

Ett annat syfte är att ta reda på vilka åtgärder som erbjuds till de unga som identifierats som riskutsatta/risktagande med hjälp av SEXIT.

Projektet söker just nu skolor som vill börja använda SEXIT och delta i forskningen. Kontakta sofia.hammarstrom@vgregion.se om du är intresserad.

Anpassning och utvärdering av SEXIT för vuxna

Projektet undersöker om metoden SEXIT, som beskrivits ovan, även kan vara hjälpsam i mötet med vuxna patienter. Som en del av projektet kommer en referensgrupp av kliniskt verksam personal att granska metoden och ge förslag på anpassningar.

Därefter kommer ett antal mottagningar att under en begränsad period pilottesta metoden i sin verksamhet. Genomförbarheten kommer följas upp med såväl patienter som vårdpersonal.

Forskningsprojektet drivs i samverkan mellan primär- och specialistvård, deltagande mottagningar är vårdcentral, barnmorskemottagning, Sexualmedicinskt centrum, könsmottagning och abortmottagning.

Intresserade mottagningar kontaktar Sofia Hammarström, som är ansvarig forskare även för detta projekt: sofia.hammarstrom@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2022-12-13 11:07