Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Haga-teamet hjälper gravida med beroende

Publicerad: Uppdaterad:
Porträttfoto Maria
– De flesta gravida kommer till Haga-teamet via barnmorskemottagningar, där de vid första besöket fått frågor om alkohol, droger och läkemedel som kan orsaka fosterskador, säger Maria, barnmorska hos Haga mödra- och barnhälsovårdsteam.

Haga mödra- och barnhälsovårdsteam ger stöd till gravida med skadligt bruk och/eller beroende av alkohol, droger eller läkemedel som kan orsaka fosterskador. Maria, barnmorska på mottagningen, berättar här om teamet och hur de arbetar.

Vad är ert uppdrag?

– Vi stödjer den som är gravid till en drogfri och nykter graviditet, spädbarnstid och ett gott föräldraskap. Vi erbjuder specialiserad mödrahälsovård och barnhälsovård i nära samverkan med verksamhetsområde beroende vid SU.

– I Haga-teamets arbetsuppgifter ingår också konsultation till personal i Stor-Göteborg som träffar gravida/föräldrar med skadligt bruk eller beroende.

Var finns ni?

– Haga-teamet finns på Järntorget 8 i Göteborg. 

Vilka jobbar hos er?

– Här arbetar ett team med barnmorskor, kuratorer, barnhälsovårdssjuksköterskor, undersköterska, obstetriker, psykiater och barnläkare.

Hur kommer patienter till er?

– De flesta gravida kommer till Haga-teamet via barnmorskemottagningar, där de vid första besöket fått frågor om alkohol, droger och läkemedel som kan orsaka fosterskador. De som har haft skadligt bruk eller beroende senaste året får träffa barnmorska från oss.

– Gravida kan även komma via socialtjänsten, beroendevården, psykiatrin, substitutionsmottagning, sprututbytet, behandlingshem, kriminalvården eller att den gravida eller närstående till den gravida hör av sig själv. 

Hur fungerar ert stöd praktiskt?

– Haga-teamet erbjuder en utökad mödrahälsovård och psykosocialt stöd under graviditeten och en utökad barnhälsovård under barnets första tid. Detta innebär som regel besök på mottagningen en gång i veckan under graviditeten, med en barnmorska och/eller kurator. Vid varje besök lämnar den gravida drogprover som ett stöd i sin drogfrihet.

– När barnet är fött följs barnet av barnhälsovårdssjuksköterska och kurator en gång i veckan samt får utökade hembesök. Vid sex månader överlämnas barnet till BVC enligt vårdvalet. De barn som är exponerade för alkohol, droger eller läkemedel under graviditeten följs med årliga medicinska kontroller av barnläkare fram till skolåldern. 

Hur utformar ni stödet?

– En utgångspunkt för Haga-teamets arbete är individens behov i centrum, vilket innebär att vården och stödinsatserna i möjligaste mån planeras och utvärderas tillsammans med den gravida och med respekt och lyhördhet för de erfarenheter och önskemål som finns.

– En annan utgångspunkt är ett familjecentrerat arbetssätt med fokus på barnet där det ofödda och födda barnets bästa sätts i främsta rummet. För att bra vård ska uppnås är samverkan med andra professionella en viktig del av vårt arbete.

Hur upplever ni behoven av ert stöd just nu?

– Haga-teamet upplever att det på senare tid har det blivit en försämring med nedskärningar inom beroendevården. Detta innebär att tillgängligheten för akut och långsiktigt stöd för psykisk ohälsa och beroendeproblematik har minskat. Idag ser vi brister i det långsiktiga stödet som vår målgrupp är i stort behov av, både under graviditeten och när barnet är fött.

Publicerad:
Uppdaterad: