Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nu finns förslag till nationell SRHR-strategi

Publicerad:
Karin Rasper, enhetschef på Kunskapscentrum för sexuell hälsa
– Vi ser fram emot att regeringen tar beslut om en nationell strategi, säger Karin Rasper, enhetschef på Kunskapscentrum för sexuell hälsa.

Igår släppte Folkhälsomyndigheten sitt förslag till regeringen om strategi för en god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, i befolkningen. KSH välkomnar förslaget.

– Förslaget till strategi ligger väl i linje med den SRHR-strategi som Västra Götalandsregionen antog i januari i år. Nu ser vi fram emot att regeringen tar beslut om en nationell strategi, som kommer att ge bra förutsättningar för en jämlik vård när det gäller SRHR i hela landet, säger Karin Rasper, enhetschef på Kunskapscentrum för sexuell hälsa.

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell strategi med det övergripande målet en god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen. Det övergripande målet är nedbrutet i fyra långsiktiga delmål:

Sexualitet och sexuell hälsa
Alla har frihet att avgöra om, när och hur de vill vara sexuellt aktiva, välja sina sexualpartner i jämlikhet och samtycke, ha njutbara sexuella upplevelser, utan risk för sexuellt överförda infektioner och oönskade graviditeter.

Reproduktion och reproduktiv hälsa
Alla har rätt till en god reproduktiv hälsa och kan välja om, när, hur många och på vilket sätt de önskar få barn samt har rätt till en trygg och säker vård vid graviditet, förlossning och abort.

Egenmakt, integritet och identitet med koppling till hälsa
Alla respekteras och stärks i sin egenmakt, i sin kroppsliga integritet och i sitt privatliv samt i sin sexuella identitet och könsidentitet, utan begränsningar och stigmatisering. Alla har rätt till frihet från diskriminering, inklusive trakasserier och sexuella trakasserier, samt våld eller förtryck.

Jämlika och jämställda relationer med koppling till hälsa
Alla har rätt att fritt välja om, när och med vem eller vilka de vill ha en relation eller leva tillsammans med i jämlikhet. Alla har också rätt att fritt välja om, när och med vem äktenskap ingås eller upplöses.
 

Läs mer om och ta del av hela strategin på Folkhälsomyndighetens webbplats

Publicerad: