Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stöd i att fortsätta det normmedvetna arbetet

Ibland kan arbete med normer uppfattas som ganska abstrakt. Här hittar ni därför konkreta exempel att ta hjälp av.

Hbtq-klivet

En påfyllning och nystart av hbtq-diplomeringar gjorda före 2017.

Tanken med hbtq-klivet är att den ska fungera som en hjälp att fortsätta att vidareutveckla den process som påbörjades under utbildningen. Detta genom att ta fram konkreta åtgärder och en struktur för uppföljning anpassad efter er verksamhet, förutsättningar och nuläge. 

Mer information om hbtq-klivet

Normspelet

Normspelet är ett sätt för hälso- och sjukvården att prata mer om normer i ett fullspäckat arbetsschema. Ett sätt att sätta igång samtal på din arbetsplats och få syn på normer som vi har, hjälpa varandra att se hur de påverkar oss och göra något åt dem.

Normspelet

Normino

Normino är en webbutbildning som ger en möjlighet att reflektera över normer och förhållningssätt och vilken betydelse dessa kan ha på arbetet. Det kan användas som en fristående introduktion till hbtq och normer men det används också som en första del av hbtq-diplomering. Spelet består av fyra kapitel, det går att avbryta och återuppta spelet förutsatt att du använder samma dator, läsplatta eller smartphone. Det går också alldeles utmärk att spela om kapitlen för repetition.

Spela Normino

Tema hbtq

Varje termin bjuder KSH in diplomeringsgruppen till en utbildningseftermiddag med tema kopplat till hbtq. 

Tema hbtq - aktuella datum och teman

Senast uppdaterad: 2019-11-12 10:10