Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hbtq-klivet

Hbtq-klivet är en uppföljning och påbyggnad av de hbtq-diplomeringar som gjordes innan 2017. Tanken med hbtq-klivet är att den ska fungera som en hjälp till de hbtq-diplomerade verksamheterna att fortsätta att vidareutveckla den process som påbörjades under utbildningen. Detta genom att ta fram konkreta åtgärder och en struktur för uppföljning anpassad efter er verksamhet, förutsättningar och nuläge.

Vad är hbtq-klivet

Hbtq-klivet ersätter de uppföljningar hbtq-diplomerade verksamheter tidigare genomgått och är ett sätt för er att på egen hand ta ansvar för och anpassa ert fortsatta arbete.

Efter en omarbetning av hbtq-diplomeringen lades fokus på att verksamheterna tar fram en handlingsplan för långsiktigt och hållbart arbete kring hbtq och normer. För er som genomgått en hbtq-diplomering innan denna omarbetning finns nu hbtq-klivet för att ni ska ges möjligheten att arbeta på liknande vis. För de verksamheter där processen har avstannat är detta också en möjlighet att blåsa nytt liv och skapa hållbarhet i det arbete som påbörjades under diplomeringen.

Hbtq-klivet förutsätter att samtlig personal har genomgått en hbtq-diplomering alternativt en catch-up.

Hbtq-klivet består av följande delar:

Diplomeringsgrupp
Verksamheten utser en grupp om 3-5 personer inklusive verksamhetens chef som ansvarar för att samordna arbetet med hbtq-klivet.

Normino
Varje medarbetare inom verksamheten genomgår en webbaserad utbildning om hbtq och normer. Detta ger möjlighet att till repetition av viktiga ord och begrepp samt en möjlighet att få reflektera kring förhållningssätt och bemötande.

Självreflektion
Varje medarbetare ges möjlighet att på egen hand få reflektera över vilka begränsande normer som påverkat och påverkar personen i vardagen och i arbetslivet. Utifrån detta skapas också förutsättningarna för att kritiskt reflektera över vad medarbetare utgår ifrån med självklarhet och vad som kan behöva synliggöras och uppmärksammas i möte med medarbetare och andra.

Hbtq-klivet utvecklingsplan
Gemensamt inom verksamheten kommer ni att formulera era behov utifrån tre områden: kunskap/kompetens, bemötande och arbetsmiljö. Detta kommer att ni får en färdig plan för hur ni kan stärka och utveckla ert arbete med hbtq och normmedvetenhet.

Feedback
Vi vill gärna veta hur det går för er. Därför ges ni möjlighet att skicka er färdiga utvecklingsplan till oss på KSH för feedback. I feedbacken kommer vi att lyfta fram både det vi tycker att ni gör bra men även ge tips och förslag på hur ni kan finslipa ert arbete.

Kontakt
Upplever ni att det är dags för er verksamhet att uppdatera eller fylla på er hbtq-diplomering hör ni av er till oss på följande adress, så skickar vi det material ni behöver för att sätta igång.
hbtq-diplomering@vgregion.se

 

 

Senast uppdaterad: 2021-03-30 11:19