Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tema hbtq

”Minoritetsstress och konsekvenser för hälso- och sjukvården” - tema hbtq 12/11

Att inte följa samhällets normer och förväntningar när det kommer till sexualitet och/eller könsidentitet kan ibland ge upphov till det som kallas minoritetsstress. Minoritetsstress är alltså konsekvenserna av den sammantagna belastning som utsatthet, marginalisering och diskriminering innebär för minoritetsgrupper.

Denna dag fokuserar på vad minoritetsstress är, hur det tar sig uttryck och hur professionella på olika sätt kan arbeta med detta i sin yrkesvardag. Dagen inleds med en föreläsning och avslutas med en workshop där deltagarna själva diskuterar och analyserar hur deras arbete kan stärkas på olika nivåer utifrån sin unika arbetskontext.

Tove Lundberg är fil. Dr i psykologi och leg. Psykolog. Tove arbetar just nu som lektor på Institutionen för psykologi vid Lunds universitet och är en av forskarna i det så kallade ”minoritetsstressprojektet” som fokuserar på hbtq+personers upplevelse och hantering av minoritetsstress i Sverige idag. Tove har flera års erfarenhet av kliniskt och utvecklingsrelaterat arbete inom hälso- och sjukvården.

Tid, plats och anmälan

Datum och tid: Fredagen 12 november 13:30-16:30

Plats: Stationshuset Konferens, lokal Kronan 2, Bergslagsgatan 2 Göteborg

Anmälan via regionkalendern

Utbildningsdagen är kostnadsfri och vi bjuder på fika. 

Om tema hbtq

Ett fortbildningstillfälle för dig som är anställd i en hbtq-diplomerad verksamhet.

 

Tema-hbtq är till för dig som är del av diplomeringsgruppen (den grupp som driver hbtq-arbetet under och efter diplomeringsprocessen) eller särskilt ansvarig för att driva hbtq-frågor vid hbtq-diplomerade verksamheter

 

Med tema hbtq vill vi erbjuda tillfällen för hbtq-diplomerade verksamheter att få ta del av ny kunskap, inspiration och hjälp i att fortsätta det arbete som påbörjats under diplomeringen. Tillfällena ger också en möjlighet att träffa andra hbtq-diplomerade verksamheter, dela erfarenheter och få en känsla av gemenskap i arbetet.

De olika tillfällena har olika teman och upplägg. Det kan vara föreläsningar, workshops, fördjupning av ämnen eller områden från diplomeringen, processtöd i verksamhetsutveckling och vidmakthållande eller presentationer av nya studier och rapporter. 

Senast uppdaterad: 2020-05-20 14:10