Lärandecentrum migration och hälsa

En femtedel av Västra Götalands invånare är migranter från andra länder. Västra Götalandsregionen behöver rusta för att inkludera, identifiera behov och utveckla sina verksamheter för att kunna bemöta hela befolkningen. Lärandecentrum migration och hälsa är en resurs i detta arbete.

Lärandecentrum migration och hälsa vänder sig i första hand till personal som möter migranter eller arbetar med migrationsfrågor, i verksamheter som finansieras av Västra Götalandsregionen.

Gå till lärandecentrum migration och hälsa på vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-03-01 09:27