Aktuellt inom patientsäkerhet

Nyheter

Nu finns aktuell statistik per 180601 samt nytillkomna händelseanalyser i Nitha Kunskapsbank under maj 2018.

I årets punktprevalensmätning deltog drygt 2000 patienter inom Västra Götalandsregionen. Ögonblicksbilden som mätningen ger visar en något stigande trend avseende andelen patienter med trycksår kategori 2-4. Även nationellt ses en svag uppgång av andelen patienter med trycksår.

Hälso- och sjukvårdsdirektören har nu fattat ett beslut gällande den koncerngemensamma mallen för instruktion till chefläkare.

Nu finns en ny regional medicinsk riktlinje gällande remiss inom hälso- och sjukvård fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören och gäller till februari 2020.

Patientsäkerhetsberättelse 2017 för VGR har nu sammanställts. Det politiska övergripande målet för 2017 inom patientsäkerhet var att minska förekomsten av vårdskador och vårdrelaterade infektioner.

Temadag om vårdgivarens hantering av patientklagomål

En heldag för ökad kunskap om vårdgivarens hantering av patientklagomål. Temadagen riktar sig till dig som är chef, chefläkare, chefsjuksköterska eller motsvarande samt utvecklingsledare som arbetar med synpunkter och klagomål.

Dagen innehöll bland annat

  • Fokus på att stärka patientens ställning genom att lära av klagomål och synpunkter
  • Hantera klagomål och lära av varandra 
  • Samverkan med Inspektionen för vård och omsorg och patientnämnden 
  • Information om lagförändringar från och med 1 januari 2018

Läs mer om temadagen och ta del av presentationsmaterialet