Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Verktyg och metoder

Här kan du läsa om de verktyg och metoder som finns för att identifiera skada eller eventuell skada på patient.

Bild på Gröna korset
Gröna korset används för att identifiera risker och vårdskador i realtid. Det är ett hjälpmedel för att öka patientsäkerheten och stärka patientsäkerhetskulturen.
Två händer som håller varandra
SBAR är ett sätt att kommunicera strukturerat i vården. Det minskar riskerna för att information glöms bort eller misstolkas och ökar patientsäkerheten.
Vådpersonal läser journaler
För att förebygga vårdskador är det viktigt att tidigt identifiera de risker som finns i verksamheten. Här finns mer information om ett riskmedvetet förhållningssätt och hur du i din verksamhet kan arbeta förebyggande.
FRAM är en förkortning av funktionell resonansanalysmetod. FRAM kan användas för design av nya system, kartläggning av befintliga system för förbättringsarbete, riskanalys och händelseanalys.
Infektionsverktyget stödjer förvaltningarnas förbättringsarbete med målet att minimera antalet vårdrelaterade infektioner och optimera antibiotikaanvändningen.
På denna sida kan du läsa om hur du gör en händelseanalys, lära dig av inträffade händelser och läsa mer om IT-verktyget Nitha.
Alla verksamheter inom hälso- och sjukvård i VGR har i uppdrag att utveckla ett personcentrerat arbetssätt. Läs mer här.
Här kan du läsa mer om Förstå mig rätt, som är en samtalsmetod för att minska missförstånd mellan patient och vårdpersonal.
Senast uppdaterad: 2019-01-08 09:25