FRAM

FRAM är en förkortning av funktionell resonansanalysmetod. Metoden är utvecklad för att generera modeller som beskriver system, även komplexa som i sjukvården, och analysera variabiliteten i systemets funktioner, hur dessa kan skapa resonans och vilka faktorer som bidrar till variabilitet. Genom att identifiera sådana faktorer kan systemet utvecklas, så att det stärks och stabiliseras. FRAM är användbart för bland annat design av nya system, kartläggning av befintliga system för förbättringsarbete, riskanalys och händelseanalys.

Läs mer om FRAM

Ett system har som regel syftet att åstadkomma ett mervärde och är sammansatt av flera funktioner som samverkar med varandra. Resultaten av systemen inom hälso- och sjukvården bör vara förutsägbara och ytterst tillgodose patientens behov. Strävan är att ständigt höja kvaliteten (måluppfyllelsen) och minska spridningen (variabiliteten) i utfallen. För att åstadkomma detta behöver vi förstå vilka funktioner som systemen består av, hur variabiliteten uppkommer och kvaliteten i funktionernas utfall. Vi behöver förstå hur funktionerna i ett system kan påverka varandra så att oväntade händelser kan hanteras på ett sådant sätt att resultatet blir godtagbart (resiliens). Vi behöver också förstå hur det vardagliga arbetet (”work as done”) i enstaka fall kan leda till oönskade resultat – t ex att en patient skadas – trots att allt gjordes som vanligt. Sådana utfall kan bero på att små variationer i flera funktioner samverkar i systemet så att så kallad resonans kan uppkomma. 

Metoden är från början utvecklad av professor Erik Hollnagel, som är verksam I Region Syddanmark. Metoden är under spridning inom flera branscher, utöver hälso- och sjukvården. Mer information om metoden och dess upphovsman finns till höger under rubriken "Lära mer".

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Region Jönköping och Stockholms läns landsting sedan våren 2015 gett kurser i metoden. Om du som medarbetare i Västra Götalandsregionen är intresserad av att delta i framtida kurser eller vill få information om pågående aktiviteter nationellt kan du kontakta vår kontaktperson för FRAM.

Metoden introduceras inom Västra Götalandsregionen genom några analysprojekt som leds av avdelning patientsäkerhet vid Koncernkontoret. Målet är att få praktisk kännedom om metodens möjligheter och begränsningar och att utveckla arbetssätt där metoden kan användas såväl i mindre skala (på vårdenhet) som i mer omfattande sammanhang (verksamhet, förvaltning, region).


Seminarium om FRAM

Vid seminariet den 4 oktober 2018 berättade tre grupperingar i VGR hur de har arbetat med FRAM-modeller i förlossningsvården för att öka förståelse för hur patientsäkerheten kan stärkas. Läs mer här!

FRAM model visualiser

Ett it-verktyg som hjälper till att göra FRAM-modeller, FRAM model visualiser (FMV) finns nu för installation på VGR-datorer. Om du önskar få det installerat kan du kontakta Servicedesken eller beställa det via webben.

Thomas Brezicka

Chefläkare

Telefonnummer