Infektionsverktyget

Infektionsverktyget är ett nationellt it-stöd för registrering och uppföljning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaordinationer kopplade till ordinationsorsak. Syftet med Infektionsverktyget är att stödja förvaltningarnas förbättringsarbete med målet att minimera antalet vårdrelaterade infektioner och optimera antibiotikaanvändningen.

Anslutning till Infektionsverktyget förutsätter anpassning av det elektroniska journalsystem som verksamheterna använder och att journalsystemet har en elektronisk modul för läkemedelsordinationer.

I Västra Götalandsregionen har sjukhusförvaltningarnas journalsystem Melior anpassats för att leverera data till Infektionsverktyget, men ännu inte primärvårdens journalsystem.

Med Infektionsverktyget kan vi på regionens sjukhus ta fram dagsfärska rapporter om vilka antibiotika som ordinerats, av vilken anledning, hur många och vilka vårdrelaterade infektioner som inträffat. Vi kan också med nya rapporter följa utvecklingen och resultatet av de förbättringsåtgärder som genomförts i verksamheterna.

Alla anställda i Västra Götalandsregionen med giltigt tjänste-ID kort kan logga in i Infektionsverktyget och ta fram rapporter.

Logga in

Infektionsverktyget (länken fungerar endast inom VGR:s nätverk) 

Webbutbildning

Infektionsverktyget - regional webbutbildning (länken fungerar endast inom VGR:s nätverk) 

Ingemar Qvarfordt

Telefonnummer