Personcentrerat arbetssätt

I det personcentrerade arbetssättet är patienten en medspelare och medutvecklare av vården, snarare än en passiv mottagare av vård. Genom detta synsätt framhålls personen bakom sjukdomen och vikten av att se dennes behov och styrkor, vilket framkommer i patientens berättelse. Ur berättelsen formas en överenskommelse som vägleder samarbetet.

Sjukgymnast och patient som tränar med hantlar

Personcentrerat arbetssätt

På denna sida kan du få stöd för att börja jobba personcentrerat, ladda ner informationsmaterial och se filmer om arbetssättet.