Forskning och utbildning

Avdelning patientsäkerhet på koncernstab hälso- och sjukvård ansvarar för att 

• informera förvaltningarna om medel som finns tillgängliga för
patientsäkerhetsforskning och om aktuella ansökningsperioder
• årligen sammanställa och till förvaltningarna återföra information om den patientsäkerhetsforskning som bedrivits på basen av de särskilda medlen
• stödja och medverka till forskningsresultaten sprids.

Avdelning patientsäkerhet har i uppdrag att öka kunskapen och medvetenheten kring patientsäkerhetsfrågor för att uppnå hög säkerhet i hälso- och sjukvården samt att orientera sig om teorier och metoder för detta.

Ett av uppdragen är att anordna utbildningar i patientsäkerhet för befattningshavare på hög strategisk nivå i förvaltningarnas patientsäkerhetsarbete, samt att utbilda utbildare. 


Senast uppdaterad: 2018-11-06 13:22