Funktionsgrupp chefläkare

Funktionsgrupp chefläkare ska bidra till att Västra Götalandsregionens övergripande mål inom patientsäkerhet uppnås. Här kan du hitta kontaktuppgifter till medlemmarna i gruppen.

Vårt nätverk finns för att bidra till att Västra Götalandsregionens övergripande mål inom patientsäkerhet uppnås. Genom erfarenhetsutbyte och samverkan gör vi varandra framgångsrika i arbetet för en säker vård. Vi samarbetar också med privata vårdgivare som regionen har vårdavtal med utifrån ett systemperspektiv. Samverkan sker även med IVO, Patientnämnden och andra aktörer på regional och nationell nivå.

Capio Lundby sjukhus

ola.blomqvist@capio.se

Folktandvården

kirsi.van_exel@vgregion.se

Habilitering & Hälsa

anne-berit.ekstrom@vgregion.se

Hälsan och Stressmedicin

stefan.b.magnusson@vgregion.se

NU-sjukvården

henrik.p.olsson@vgregion.se
magnus.soderbergh@vgregion.se
per.lundgren@vgregion.se

Närhälsan 

monica.radeberg@vgregion.se (samordnande chefläkare) 
dirk.vleugels@vgregion.se
jens.halldin@vgregion.se
karin.rigner@vgregion.se
kristofer.wennerstrom@vgregion.se
margareta.berzen@vgregion.se
mats.elm@vgregion.se
monica.ericson-sjostrom@vgregion.se
per.haggblad@vgregion.se

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

per.o.karlsson@vgregion.se (förste chefläkare) 
anne.olmarker@vgregion.se 
bjorn.andersson@vgregion.se 
jerker.isacson@vgregion.se 
ulla.molander@vgregion.se 
thomas.brezicka@vgregion.se 

Sjukhusen i Väster 

per.wiger@vgregion.se  
cornelia.bergdahl@vgregion.se 
camilla.e.larsson@vgregion.se  
jacob.wulfsberg@vgregion.se

Skaraborgs Sjukhus

annette.trenge.jarlshammar@vgregion.se 
christer.printz@vgregion.se

Södra Älvsborgs Sjukhus

karin.loostrom@vgregion.se  
sara.degerman-carlsson@vgregion.se 

Praktikertjänst 

agneta.hamilton@ptj.se

Kvarterskliniken 

carl-peter.anderberg@kvarterskliniken.se

Enhet patientsäkerhet 

agneta.resare@vgregion.se
christina.ahren@vgregion.se
graciela.carlsson@vgregion.se
ingemar.qvarfordt@vgregion.se 
phillipp.meijering@vgregion.se

Marga Brisman

Ordförande
Telefonnummer

Ida Lindberg

Administrativ koordinator
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-05-10 12:01