Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Andelen vårdtillfällen med skador har ökat mellan 2015 och första halvåret 2017 enligt rapport från SKL

Skadorna rör sig framförallt om lindriga skador som är övergående men som kräver åtgärd. Rapporten redovisar granskning av drygt 70 000 vårdtillfällen gjorda med markörbaserad journalgranskning på akutsjukhus under perioden januari 2013 - juni 2017 på nationell nivå.

Lindriga skador

2015 granskades närmare 14 000 journaler och i 4,7 procent av dessa hade patienterna fått en lindrig skada, kategori E. Vanliga skador i den kategorin kan till exempel vara mindre allvarliga vårdrelaterade infektioner, trycksår, blåsöverfyllnad, hudskada, ytlig kärlskada eller en läkemedelsrelaterad skada. Första halvåret 2017 granskades knappt 6 000 journaler och då var motsvarande siffra 5,8 procent.

Ökad utlokalisering av patienter

Rapporten visar också att andelen utlokaliserade patienter fortsätter att öka, från 3,2 procent 2015 till 4,3 procent första halvåret 2017. På nationell nivå innebär detta att mellan 50 000 och 60 000 patienter årligen vårdas på en annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten.

Ger hjälp att förebygga och förbättra patientsäkerheten

Granskningen på nationell nivå bygger på drygt 70 000 vårdtillfällen på akutsjukhus under perioden januari 2013 - juni 2017. Kartläggningen av skadefrekvensen och skadetyper ger möjlighet för vårdens personal att förebygga undvikbara skador med bättre rutiner och metoder för att förbättra patientsäkerheten.

 

Rapporten från SKL

Senast uppdaterad: 2018-01-30 11:26