Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beslut om mall för instruktion till chefläkare

Hälso- och sjukvårdsdirektören har nu fattat ett beslut gällande den koncerngemensamma mallen för instruktion till chefläkare.

 I Västra Götalandsregionen ska funktionen chefläkare finnas i varje förvaltning som är utförare av hälso- och sjukvård. Chefläkaren ingår i den koncernövergripande gruppen funktionsgrupp chefläkare.

Chefläkarfunktionen bör ingå i den egna förvaltningens ledningsgrupp.

Chefläkarens arbetsuppgifter

  • Anmälningsansvarig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Chefläkaren bör inte svara för anmälan i vilken direkt underställd personal är inblandad. Infom folktandvården har respektive tandvårdschef och enhetschefen för verksamhetsstöd motsvarande ansvar.
  • Bedriva utveckling inom patientsäkerhetsområdet och delta i det systematiska kvalitetsarbetet.
  • Utgöra en resurs för chefer och medarbetare inom förvaltningens patientsäkerhetsarbete.

Ovanstående uppgifter kan kompletteras på förvaltningsnivå.

Koppling till styrande dokument

Av riktlinjen Ledningssystem för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen framgår att chefläkare ska finnas hos alla utförare inom hälsooch sjukvård i egen regi.

Senast uppdaterad: 2018-04-13 11:28