Händelseanalyser utförda under september 2017 finns nu tillgängliga

Händelseanalyser som gjorts i Västra Götalandsregionen och som överförts till Nitha kunskapsbank under september 2017 finns nu tillgängliga.

Läs mer om händelseanalyserna gjorda i september 2017 här

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18