Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Höjdpunkter från säkerhetskulturdagen 10 april

Publicerad:

Den 10 april 2019 ordnades en heldag om säkerhetskultur för vård- och HR-personal i VGR. Syftet var att belysa patientsäkerhet, arbetsmiljö och hur dessa är kopplade till varandra. Läs mer om dagen här och ta del av föreläsarnas presentationer.

Drygt 130 personer kom till säkerhetskulturdagen, som hölls på Elite Park Aveny hotell i Göteborg. Alla som jobbar inom hälso- och sjukvård eller HR var välkomna att delta och dagen bjöd på mycket inspirerande föreläsningar och erfarenhetsutbyte om patientsäkerhet och arbetsmiljö. 

Föreläsarna och deras presentationer

Den första att inleda var Karin Möller, regionchefläkare, som pratade om att göra skillnad. Både för patienten, men även mellan kollegor. Hon belyste vikten av att en respektfull kultur är A och O. Där efter berättade hon om den nya kunskapsorganisationen som är på väg att införas i VGR. 

Se Karin Möllers presentation här 

Thomas Brezicka, chefläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, pratade där efter om vårdskador kopplade till säkerhetskulturen. Han berättade bland annat om hur viktigt det är att identifiera oönskade händelser och att bidra till att förbättra och förändra. 

Se Thomas Brezickas presentation här 

Marita Danielsson, Region Östergötaland, var näst på tur och berättade om sin forskning hon gjort om säkerhetskultur. Hon pratade bland annat också om normer, värderingar och synen på säkerhetskulturen. 

Se Marita Danielssons presentation här 

Anna Dahlgren, Karolinska Institutet, pratade om arbetstider och återhämtning och hur viktigt det är i förhållande till patientsäkerhet och säkerhetskulturen på en arbetsplats. Hon belyste att trötthet kan leda till att kognitiva förmågor riskeras att bli sämre och att konflikter med andra kan öka och därmed försämra teamarbetet. 

Se Anna Dahlgrens presentation här 

Agneta Resare, enhet patientsäkerhet, berättade om HSE, hållbart säkerhetsengagemang. Det innehåller 11 frågeställningar angående patientsäkerhet som är centrala för arbetet med patientsäkerhet och arbetsmiljö. 

Se Agneta Resares presentation här 

Marga Brisman, enhetschef enhet patientsäkerhet, avslutade dagen med att skicka med ett verktyg för att arbeta med säker vård. Det är fem frågeställningar som man kan ställa sig för att se hur dagen har varit och hur vården kommer att se ut imorgon. 

Se Marga Brismans presentation här 

Publicerad: