HSE Hållbart Säkerhets Engagemang

11 frågeställningar om patientsäkerhet och användaranvisningar.

I detta material finns 11 frågeställningar som är centrala i arbetet för en säker vård. Frågorna har tagits fram av en expertgrupp inom SKL:s nätverk för patientsäkerhetskultur. I kombination med HME-frågorna (Hållbart Medarbetar Engagemang) fångar dessa 11 frågor centrala delar för arbete med en säker vård utifrån ett patientsäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv.

Kontaktperson: Agneta Resare

Senast uppdaterad: 2018-09-14 14:54