Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Möjligen en svag nedgång av andel patienter med trycksår inom VGR vid årets punktprevalensmätning

Publicerad:

I årets mätning, som genomfördes under vecka 10, deltog ungefär 2100 patienter inom somatisk slutenvård. Västra Götalandsregionens målvärde på <5% nåddes inte vid denna mätning.

I årets resultat av punktprevalensmätningen (PPM) av trycksår i Västra Götalandsregionen (VGR)  visas en förekomst av trycksår kategori 2-4 inom den somatiska slutenvården på 7,8%. Resultatet från 2018 var 8%. 

Vid en nationell jämförelse med de regioner som ligger bäst till, kan VGR bli bättre på åtgärder för riskpatienter genom att exempelvis använda glidlakan, hälavlastning och lägesändring. 

Resultatet av PPM trycksår

Se hela resultatet för Västra Götalandsregionen här 

Se hela resultatet för alla regioner här (Länk till SKL) 

 

Fakta 

Varje år mäts förekomsten av trycksår genom en så kallad punktprevalensmätning. Mätningen består av observation, riskbedömning och journalgranskning. Då alla patienter vid en viss tidpunkt mäts blir patienter med långa vårdtider överrepresenterade.

2019 års mätningar genomfördes under vecka 10 på drygt 14 800 patienter. Mätningarna omfattar alla personer som är 18 år och äldre i slutenvård.

Publicerad: