Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Ny rapport om vårdskadeutvecklingen i Västra Götalandsregionen

Publicerad:

En systematisk och strukturerad granskning har gjorts av drygt 6 700 slumpvis utvalda slutenvårdsepisoder inom vuxensomatik vid sjukhusen i Västra Götalandsregionen under 2013-2016.  Granskningen visar uppskattningsvis att patienter åsamkats skador vid i snitt 11 % av alla vårdtillfällen under 2013-2016.

Av dessa skador hade 63 % kunnat undvikas eller sannolikt kunnat undvikas, vilka därför utgör vårdskador. Antalet patienter som fick vårdskador kan uppskattas till 12 500 under 2013 och 16 800 under 2016. Detta är en ökning med 34 %. Jämfört med 2015 är ökningen 6 %. 

De vanligaste vårdskadorna 

Vårdskadorna utgjordes vanligen av urinvägsinfektioner, postoperativa sårinfektioner, trycksår, läkemedelsrelaterade skador, blåsöverfyllnad och fallskador. Dessa har stark koppling till omvårdnad och utgör sammanlagt 60 % av vårdskadorna under 2016. För över hälften av patienterna bidrog skadorna till allvarliga konsekvenser eller mycket lidande. 

Publicerad: