Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny rapport om vårdskadeutvecklingen i Västra Götalandsregionen

Rapporten grundar sig på en analys av resultaten av markörbaserad journalgranskning inom somatisk slutenvård av vuxna under 2013-2017. Under denna period har nästan 8 000 slumpvis utvalda slutenvårdsepisoder granskats. Granskningarna visar uppskattningsvis att patienter åsamkats vårdskada vid i snitt 7,7 % av alla vårdtillfällen under 2013 till 2017.

 

Antalet patienter som fick vårdskador kan uppskattas till 12 900 under 2013, 17 600 under 2016 och 15 700 under 2017. Vårdskadorna utgjordes vanligen av postoperativa sårinfektioner, urinvägsinfektioner, trycksår, läkemedelsrelaterade skador, blåsöverfyllnad och fallskador. Dessa har stark koppling till omvårdnad och utgör sammanlagt nästan 60 % av vårdskadorna 2017.

För över hälften av patienterna bidrog skadorna till allvarliga konsekvenser och mycket lidande. Skada på patient var förknippade med en genomsnittlig förlängning av vårdtiden för varje patient med 5,1 dagar 2017, vilket är nästan en fördubbling av vårdtiderna för patienter utan skada. 

Senast uppdaterad: 2018-10-25 10:54